zaterdag 27 juni 2009

DoelDe Nucleaire Productiezone Doel, of in gewoon Nederlands, de kerncentrales van Doel, een dorpje net over de grens van Oost Zeeuws-Vlaanderen.

The Nucleaire Productiezone Doel or, said in common words, the nuclear power stations of Doel, just across the Oost Zeeuws Vlaanderen borders.
De twee koeltorens zijn al van ver gemakkelijk te herkennen.

You can easily recognize the two cooling towers from a long distance.
De Antwerpse havens en haar industrie hebben de grenzen van Doel bereikt.

The Antwerp harbour and its industry have reached the village of Doel.
De twee 170 meter hoge koeltorens liggen aan de oevers van de rivier de Schelde. (Doel - provincie Oost-Vlaanderen (België) ( mei 2009)

The two 170 meter high cool towers on the banks of the river Scheldt ( Doel - province of Oost-Vlaanderen - Belgium)
Geen opmerkingen:

Een reactie posten