zondag 28 juni 2009

DoelloosDoelloos

Aimless

Het dorp Doel aan de oevers van de Schelde, vlakbij Antwerpen, moet gesloopt worden om plaats te maken voor nieuwe havens.

The village Doel, along the banks of the river Scheldt, near Antwerp, has to be demolished for new harbours.

De inwoners protesteren hier krachtig tegen ...................

The inhabitants of Doel protest strongly agains it ...............

Doelloos?
Aimless?
Doel ligt ten oosten van Zeeuws Vlaanderen, voorbij Nieuw-Namen, net over de grens in België in de provincie Oost-Vlaanderen. (mei 2009)
Doel is situated east of Zeeuws Vlaanderen, beyond Nieuw-Namen, on the other side of the border, in Belgium in the province of Oost-Vlaanderen. (May 2009)


Geen opmerkingen:

Een reactie posten