vrijdag 3 juli 2009

De Meester van der Heijden groeve


De Meester van der Heijden groeve

The Meester van der Heijden pit.


In Nieuw-Namen, ook wel De Kauter genoemd, ligt de Meester van der Heijden groeve - de enige plek in Nederland waar miljoenen oude grondlagen aan het oppervlak komen.

In Nieuw-Namen, also known as De Kauter, you can find the Meester van der Heijden pit - the only spot where in an open-pit, layers who are a million years old, are visible on the surface.

Richard Bleijenberg is de geestelijke vader van deze plaats.

Richard Bleijenberg is the father of this pit.

Dankzij zijn enthousiasme en inspanningen is deze unieke plek bewaard gebleven. Nieuw-Namen ( Oost Zeeuws-Vlaanderen) (mei 2009)
Thanks to his work and enthusiasm this unique spot has survived. ( Nieuw-Namen - Oost Zeeuws-Vlaanderen )( May 2009)
We bezochten deze plek eerder en maakten toen deze reportage.
We visitied the pit before and made this contribution.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten