zondag 5 juli 2009

Steentijd


Meester van der Heijden groeve

Meester van der Heijden pit

De oude grondlagen bevatten, behalve veel fossielen, ook sporen van menselijke bewoning.

These ancient layers contain, except a lot of fossils, traces of human settlements.

Zo werden er potten en vuurstenen werktuigen van de eerste bewoners gevonden van 3000 tot 10000 jaar geleden.

Remains of pots and flint tools of the first inhabitants, 3,000 up to 10,000 years old, were found here.
Deze bruine verkleuring geeft aan dat hier onze voorouders geleefd moeten hebben.
This brown coloured soil learns that on this place our ancestors must have settled.
Vuustenen werktuigen ( Meester van der Heijden groeve - Nieuw-Namen (Oost Zeeuws-Vlaanderen) (mei 2009)
Flint tools ( Meester van der Heijden pit - Nieuw-Namen (Oost Zeeuws-Vlaanderen)(May 2009)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten