maandag 6 juli 2009

Westeindseweel
De Westeindse Weel

The Westeindse Weel


.......... met Berenklauw

.......... with Hogweed

Dit water, een Weel, vormt de restanten van een dijkdoorbraak uit de middeleeuwen. De dijk, die het land moest verdedigen tegen het water, lag langs het Zwake.

This water, a Weel, are the remains of a breach in the dike during the Middle Ages. This dike had to stop the water of Het Zwake.

De Westeindseweel is te vinden langs de Westeindsedijk in de St. Anthonypolder tussen 's Heerenhoek, Borssele en Driewegen in het westelijk deel van Zuid Beveland ( Zak van Zuidbeveland - juli 2009)


The Westeindseweel is to found along the Westeindsedijk in the St-Anthonypolder between 's Heerenhoek, Borssele and Driewegen in the western part of Zuid Beveland ( Zak van Zuidbeveland - July 2009)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten