zondag 30 augustus 2009

Bramen


Bramen


Blackberries
Bramen langs de Veerse Watergang geven aan dat de zomer op z' n eind loopt ..... ( Schellach, gehucht tussen Middelburg, Zanddijk en Veere - Walcheren ( augustus 2009)
Blackberries along the Veerse Watergang tell that the summer comes to an end ...... (Schellach, a hamlet between Middelburg, Zanddijk and Veere - Walcheren ( August 2009)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten