donderdag 6 augustus 2009

Wis(se)kerke
Kerkhof van 's Heer Hendrikskinderen.


The churchyard of 's Heer Hendrikskinderen.Het familiegraf van het geslacht Wis(se)kerke.

The grave of the Wis(se)kerke family.

Van het voormalige dorp Wissekerke en de kerk ( een aanzienlyke Kerk met een zwaaren en hoogen toren) is weinig meer over.
But few has left from the former village Wissekerke and church ( which must have been remarkable with a tall and massif tower).
Het enige wat rest zijn wat huizen en een bocht in de weg ( Oude Rijksweg)

The only remains are some houses and a bend in the road ( Oude Rijksweg)

........ en, op de plaats waar de kerk op een verhoging stond, de begraafplaats van 's Heer Hendrikskinderen.
......... and, on the hill where the church must have been situated, the graveyard of 's Heer Hendrikskinderen.

Hier ligt als enig restant uit lang vervlogen eeuwen het familiegraf van het geslacht van Wis(se)kerke, eertijds de naam van het dorpje. ( Begraafplaats - Oude Rijksweg - gehucht Wissekerke, tussen 's Heer Arendskerke en 's Heer Hendrikskinderen) ( Zuid Beveland) ( augustus 2009).
On the place of the church you can still find the remains of the familygrave of the Wis(se)kerke family, the former nobles of Wissekerke ( Graveyard - Oude Rijksweg - Wissekerke, a hamlet between 's Heer Arendskerke and 's Heer Hendrikskinderen (Zuid Beveland) ( August 2009)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten