vrijdag 31 december 2010

Distel
De distel is een veel voorkomend onkruid, dat je overal in dit deel van de wereld kunt vinden. Boeren vinden de plant een gruwel en met name veeboeren bestrijden de plant met onkruidbestrijdingsmiddelen. De plant groeit ook in natuurgebieden, krijgt daar bloemen en kan, met hulp van de wind, zijn zaadpluizen gemakkelijk verspreiden. Een heleboel boeren vinden dat de distel ook in de natuurgebieden beter bestreden moet worden. Deze zomer werd er door politici zelfs gesproken over een distelplaag. Deze planten werden vastgelegd in een weiland in Baarsdorp, een gehucht tussen Heinkenszand en Goes. ( Baarsdorp Zuid-Beveland) ( oktober 2010)
The Thistle is a well known weed to be found everywhere in this part of the world. Farmers don't like the plant, especially the cattle breeders. Farmer try to kill the plant with weed killers. The plant grows in nature reserves too, get flowers and the plant can, with help of the wind, spread its ripe fruits, easily. A lot of farmers believe that the thistles in nature reserves should be controlled too. Some politicians even speak about a plague of thistles. These weeds were found in a meadow in Baarsdorp, a small hamlet between Heinkenszand and Goes. ( Baarsdorp - Zuid-Beveland) ( October 2010)

Hans Koert
slikopdeweg@zeelandnet.nl
Twitter

donderdag 30 december 2010

Berenning van Aardenburg
De Berenning van AardenburgThe attack of Aardenburg


Met de zogenaamde Berenning van Aardenburg wordt de aanval van de Fransen op Aardenburg bedoelt. In het Rampjaar 1672 raakte de Republiek in oorlog met de Fransen, Duitsers en Engelsen en de eerst genoemden vielen Staats-Vlaanderen binnen, het gebied wat nu West Zeeuws-Vlaanderen omvat. De Fransen dachten de stad Aardenburg op hun sloffen te kunnen veroveren omdat haar verdediging zwak was, maar dankzij vaandrig Elias Beekman kwamen ze van een koude kermis thuis. Hij wist met een handje vol soldaten en de burgerij van Aardenburg het Franse leger terug te slaan en de stad te behouden. Deze Berenning van Aardenburg is vastgelegd in een grote muurschildering van de Groedense kunstschilder Ronald Spiessens. Hij is ook de schepper van het Museum-Café Het Koekoeksnest in Nieuwvliet. ( Aardenburg - Zeeuws-Vlaanderen) (augustus 2010)

Het dagelijks leven in de Middeleeuwen

Twitter
The so-called Berenning van Aardenburg, was the attack by the French to conquer the city of Aardenburg. In 1672, the Dutch Republic was attacked by the French, the German and the English and the former invaded Staats-Vlaanderen, the region that now is called West Zeeuws-Vlaanderen. The Dutch Republic was in great problems. We call 1672 the Rampjaar, the year of disaster. It should have been easy for the French to conquer Aardenburg, as its defense was weak, but reserve officer Elias Beekman could defeat the French thanks to a handfull of citizens of Aardenburg and some soldiers left in the city. This Berenning of Aardenburg is the subject of a great wall painting made by the Groede artist Ronald Spiessens. He is also the creator of het Museum Café Het Koekoeksnest in Nieuwvliet. ( Aardenburg - Zeeuws-Vlaanderen) ( August 2010)

woensdag 29 december 2010

Bonapartedok

Bonapartedok


The dockyard of BonaparteHet Bonapartedok is één van die onbekende plekjes in Antwerpen. Je vindt het in het noordelijk deel van de stad. Het dok zelf dateert uit 1811 en werd genoemd naar keizer Napoleon Bonaparte. Eén van de opvallende elementen daar is de 60 jaar oude "vlottende stoomkraan", die vlak voor het imposante gebouw van het Loodswezen staat - aan de andere kant van het dok vind je de nieuwbouw van het MAS ( Het Museum aan de Stroom). En als je even zoekt, dan vind je in de Adriaan Brouwersstraat een ingemetselde ijzeren kanonskogel, gebruikt door de Engelsen in 1814. (Antwerpen - België) ( oktober 2010)
The Bonapartedok is one of those unknown locations in Antwerp. Is is situated in the north of Antwerp. The dockyard itself was build in 1811 and named after emperor Napoleon Bonaparte. One of the elements around the dock is a 60 year old floating steam crane near the building of the Loodswezen and on the other side of ther dock the new building of the MAS ( The Museum aan de Stroom). And if you like, you can search for this English iron bullet which can be found in the Adriaan Brouwersstraat, used in 1814 as a silent remain of the war against Napoléon. (Antwerpen - Belgium) ( October 2010)

Hans Koert
slikopdeweg@zeelandnet.nl
Twitter

dinsdag 28 december 2010

Duindoorn


Duindoorn


Sea Buckthorns
Duindoorn kun je overal langs de kust in de duinen tegenkomen. Deze vond ik in de buurt van Domburg. De mooi fel gekleurde orange bessen zijn in de winter heel decoratief. ( Domburg Walcheren) ( oktober 2010)
Sea Buckthorns can be found everywhere in the dunes along the Northsea coast. These ones were spotted in the dunes near Domburg. Especially in winter these beautiful coulored orange berries are a delight. ( Domburg Walcheren) ( October 2010)

Hans Koert
slikopdeweg@zeelandnet.nl
Twitter

maandag 27 december 2010

Kattendiekse zeedijkDe Kattendijkse Zeedijk is de dijk langs de Oosterschelde tussen Kattendijke en Wemeldinge. Dit afgelopen jaar is de dijk verzwaard om het land er achter beter te kunnen beschermen. Toen de foto genomen werd, was het talud nog erg kaal - het is nog niet bedekt met gras. In de verte zie je aan de horizon de Zeeland- of Oosterscheldebrug. Die brug is vijf kilometer lang en verbindt Noord Beveland met Schouwen-Duiveland. Deze plek aan de Kattendiekse Zeediek, zoals ze deze dijk in het dialect noemen, is een geliefde duikplek.(Wemeldinge - Zuid-Beveland) ( augustus 2010)
Volg SlikopdeWeg via Twitter
This is the Kattendijkse Zeedijk along the Oosterschelde between Kattendijke and Wemeldinge. This year the dike has been enlarged to protect the land behind it. When this photo was taken, the dike was still uncovered with grass. Far away, at the horizon, you can see the Zeeland- or Oosterscheldebrug. It has a length of five kilometers and connects Noord Beveland with Schouwen-Duiveland. This place along the Kattendiekse Zeediek, as it is called in the local language, is very popular for diving.(Wemeldinge - Zuid-Beveland) ( August 2010)

Hans Koert

Follow SlikopdeWeg at Twitter.


zondag 26 december 2010

GrenslindenGrenslinden zijn een typisch Zuid-Bevelands verschijnsel, die je alleen vindt ten westen van het Kanaal door Zuid-Beveland en dan alleen in polders bedijkt voor 1700. Met andere woorden: je vindt deze grote bomen meestal alleen in de Zak van Zuid-Beveland en op oude gronden rond Kapelle, Goes en Wolphaartsdijk. Het zijn meestal, zoals de naam suggereert, lindebomen die oorspronkelijk de grens van een ambachtsheerlijkheid aangeeft, maar ze schijnen ook aangepland bij bochten in een dijk (bijvoorbeeld bij een weel als er een dijkgat gedicht is) of als markering voor reizigers. Deze grenslinde staat op het kruispunt Kousendijk en Plattedijk tussen Heinkenszand en Stelleplas. Dit afgelopen jaar is de Grenslinde op de hoek van de Plattedijk - Westerguitedijk omgezaagd moeten worden - hopenlijk komt er snel, uit historisch en landschappelijk oogpunt, een jong exemplaar terug. ( Heinkenszand - Zuid-Beveland) (december 2010)

Volg SlikopdeWeg via
Twitter

The Grensliinden are a typically Zuid-Beveland phenomenon to be found only west of the Kanaal door Zuid-Beveland in polders originally impoldered before 1700. In other words .... these large trees, most found on crossings and dikes are to be found only in the Zak van Zuid-Beveland and around places like Kapelle, Wolphaartsdijk and Goes. As the name indicated most trees are lime trees and they are boundary marks in the landscape between old ambachtsheerlijkheden, amt fiefdoms, but it could be that the trees also were used as a signposts near bends in the dike ( due to floodings in the past) or to guide the travellers. This tree is located at the crossing of the Kousendijk and Plattedijk between Heinkenszand and Stelleplas. Early this year the Grenslinde at the crossing of the Plattedijk - Westerguitedijk had to be cut down - let's hope that the tree will be replaced soon. ( Heinkenszand - Zuid-Beveland) (December 2010)
Hans Koert

zaterdag 25 december 2010

Schapen

Fijne dagen


Merry Christmas


SlikopdeWeg wil u een paar warme dagen toewensen ..... Goede kerstdagen gewensd !! ( 't Ouweland - Zak van Zuid-Beveland )(december 2010)
SlikopdeWeg loves to wish you some warm days .... Merry Christmas ('t Ouweland - Zak van Zuid-Beveland) ( December 2010)

Hans Koert
slikopdeweg@zeelandnet.nl
Twitter

vrijdag 24 december 2010

IJsbloemen
IJsbloemenFrostwork


De afgelopen weken regeert Koning Winter in Zeeland. Er viel een flink pak sneeuw en de temperaturen gingen flink onderuit. Op het glas van het raam van de garage kon je ijsboemen vinden. Ik herinner me ijsbloemen uit mijn jeugd, toen we nog geen cv hadden. Als je 's ochtends wakker werd en het had gevroren, dan stonden de ijsbloemen op de ramen. Als je wilde weten of het gesneeuwd had moest je met je nagel een stukje glas schoonkrabben. IJsbloemen zijn geen typisch Zeeuws verschijnsel, maar vind je overal in Nederland als het gevroren heeft.( Heinkenszand - Zuid-Beveland)( December 2010)
Volg SlikopdeWeg via Twitter

Last weeks King Frost has arrived in Zeeland. We had a lot of snow and the temperatures were far below zero degrees Celcius. The glass of the garage windows were covered with frostwork. I remember frostwork from my youth, when we didn't had central heating. When you woke up, the windows of your bed room were frozen with great frostwork paterns, which you had to scratch away with your nails before you could look outside if it had snowed. Frostwork is not a typically Zeeland phenomenon, but can be seen at any place where the conditions were below zero.( Heinkenszand - Zuid-Beveland) ( December 2010)

Follow SkikopdeWeg at
Twitter

Hans Koert
slikopdeweg@zeelandnet.nl

donderdag 23 december 2010

't Wienkeltje van Wullempje

't Wienkeltje van WullempjeWillem De Bart was een marskramer, die met zijn zware transportfiets en kist langs de deuren ging van de boeren in de Zak van Zuid-Beveland. Zijn grootmoeder Neeltje had een kruidenierswinkeltje, dat nu een museum is: 't Wienkeltje van Wullempje. Neeltje verkocht suiker, rijst, gort, soda en zo voort, maar ook koffie en thee in grote blikken bussen. Tegenwoordig kun je er allerlei ouderwetse snoepsoorten kopen zoals drop, kaneelstokken, babbelaars en stropiehuisjes verpakt in een ouderwetse papieren puntzak. Een bezoek aan het museumpje kan goed gecombineerd worden met een ritje met de Stoomtrein Goes-Borsele. 't Wienkeltje van Wullempje is in de winter gesloten. ( Hoedekenskerke - Zak van Zuid-Beveland) ( augustus 2009)
Meer foto's: Marskramer Willem De Bart was a jawker, who visited with his heavy transport bike and box the Zuid-Beveland farmers. His grandmother Neeltje had a grocery store and this small shop is now a museum: 't Wienkeltje van Wullempje. Neeltje sold the inhabitants of Hoedekenskerke and its surroundings refined sugar, rice, pearl barley, washing soda, but also coffee and tea in large roasting drums. Now a days you can buy all kinds of candies, like drops, nougat and other oldfashioned sweets with local names like babbelaars and stropiehuisjes in cone-shaped paper bags. A visit to the museum can be easily organised together with a trip by steam with the Goes-Borsele railway. 't Wienkeltje van Wullempje is closed in winter. ( Hoedekenskerke - Zak van Zuid-Beveland) ( August 2009)

More photos:
Marskramer

Follow SlikopdeWeg at Twitter.

Hans Koert
slikopdeweg@zeelandnet.nl


woensdag 22 december 2010

Marskramer


Marskramer


Hawker


Willem De Bart, geboren in 1900, was een marskramer, die woonde in Hoedekenskerke, een klein dorp aan de oever van de Westerschelde in de Zak van Zuid-Beveland. Zijn grootmoeder had een klein kruidenierswinkeltje voor de boeren en de inwoners van het dorpje. Nadat Willem, haar kleinzoon, van school gekomen was, werkte hij korte tijd als boerenknecht voordat hij zijn grootmoeder ging helpen. Met zijn zware transportfiets en kist trok hij als marskramer langs de boeren uit De Zak met pleisters, naaigaren en veiligheidsspelden. Zijn marskramerskist en fiets zijn nog steeds te zien in het oorspronkelijk ingerichte huisje, nu een museum, 't Wienkeltje van Wullempje, aan de Kerkstraat te Hoedekenskerke. Willem de Bart overleed in 1980 tachtig jaar oud. Het museumpje is in de winter gesloten. ( Hoedekenskerke - Zak van Zuid-Beveland) ( augustus 2009)

Volg SlikopdeWeg via
Twitter
Als je zelf foto's hebt die thuishoren op SlikopdeWeg neem dan contact op met slikopdeweg@zeelandnet.nl
Hans Koert
Willem De Bart, born in 1900, was a hawker who lived in Hoedekenskerke, a small village in the Zak van Zuid-Beveland near the Westerschelde. His grandmother Neeltje had a small grocery shop for the farmers and inhabitants of the village. After Willem, her grandson, had left school he became a farm worker, but soon helped his grandmother to visit the farmers in The Zak with retails from the shop. He became a hawker who took his heavy transport bike and box with plasters, safety pins and cotton reels. His peddlar's box can be seen at the original house, in summer time open as a museum, 't Wienkeltje van Wullempje, located at the Kerkstraat in Hoedekenskerke. Willem De Bart passed away in 1980, eighty years old. The small museum is closed during wintertime. ( Hoedekenskerke - Zak van Zuid-Beveland) ( August 2009)

Follow SlikopdeWeg at
Twitter.
Hans Koert