vrijdag 26 maart 2010

WeelWeel in een bocht van de Vlaandertsedijk. Als vroeger een dijk het begaf, ontstond er door het binnenstromende water een diep gat. Men bouwde dan een nieuwe dijk om het gat heen en daardoor vind je nozeg steeds watertjes, "weeltjes" in een bocht van een dijk. ( 't Vlaandertje ligt then zuidwesten van Heinkenszand ( Zak van Zuid-Beveland) ( januari 2010)
A "weel", small lake, in a bend of the Vlaandertsedijk. When in the early days a dike was broken, the flooding water made a deep whole. When they tried to stop the water, they build a new dike around the whole and that's why in the Zak van Zuid-Beveland a "weel", a small lake, is always situated in a bend in the dike. ( 't Vlaandertje, south west of Heinkenszand ( Zak van Zuid-Beveland) ( January 2010)


Geen opmerkingen:

Een reactie posten