zaterdag 24 juli 2010

ZeeBand

De zogenaamde ZeeBand is een polsband ontworpen voor en uitgegeven door het provinciebestuur van de provincie Zeeland als geschenk voor mensen die hun relatie met Zeeland uitdragen. In vier kleuren, met ieder een eigen betekenis, kun je aangeven waar Zeeland je raakt. ( Zeeland) ( juli 2010)

The so-called ZeeBand is a wristband designed and released by the governement of the Province of Zeeland, as a present for people to express their connection with that region. Choose the places on the chart at which Zeeland moves you. In four colours, each has its own meaning, you can express these feelings ( Zeeland) ( July 2010)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten