vrijdag 13 augustus 2010

Dorsen
Dorsen


trash
De houten kar brengt de schoven naar de dorsmachine, waar de knechten de rogge overladen in de dorsmachine. De roggekorrels worden tenslotte overgebracht naar de graanzolder op de boerderij. Alles had te maken met een oogstdemonstratie van het Werkend Trekpaard. Het Werkend Trekpaard is een stichting, die, zoals de naam aangeeft, het Zeeuwse Trekpaard aan het werk wil houden binnen een historische context. Haar jaarlijkse oogstdemonstratie vond plaats op een roggeveld tussen 's Gravenpolder, 't Langeweegje en de Zwaakse Weel in de Zak van Zuid-Beveland.( Zak van Zuid-Beveland) (augustus 2010)


The wooden car brings the sheafs to the thresing-machine, where the helpers transfer the rye into the machine. The rye will be transported to the granery at the farm. It was all part of a harvesting demonstration. The Werkend Trekpaard, a foundation to conserve the draft horses at work, scheduled its yearly harvesting demonstration at a field with rye between 's Gravenpolder, 't Langeweegje and the Zwaakse Weel in the Zak van Zuid-Beveland. (Zak van Zuid-Beveland) (August 2010)

Meer foto's / more photos: De Zelfbinder Oogsttijd Dorsen Rijen rijen rijen .....


Slikopdeweg, ( http://slikopdeweg.blogspot.com/ ) heeft, sinds maart 2009, al 500 keer in bijna dagelijkse fotobijdragen, Zeeland en haar Delta gepromoot en trekt een stijgende aantal bezoekers uit binnen- en buiten(Zee)land. SlikopdeWeg is niet alleen voor Zeeuwen of toeristen bedoeld, maar voor iedereen die op de één of andere manier een binding heeft met dit gebied. Reacties en / of foto's welkom op slikopdeweg.
Hans Koert

Geen opmerkingen:

Een reactie posten