donderdag 12 augustus 2010

OogsttijdOogsttijd

Harvest time


De schoven met rogge worden op de akker verzameld en opgeladen door de knechten. Een span Zeeuwse trekpaarden brengt de volle houten boerenkar van de graanakker naar de dorsmachine. Het Werkend Trekpaard is een stichting, die, zoals de naam aangeeft, het Zeeuwse Trekpaard aan het werk wil houden binnen een historische context. Haar jaarlijkse oogstdemonstratie vond plaats op een roggeveld tussen 's Gravenpolder, 't Langeweegje en de Zwaakse Weel in de Zak van Zuid-Beveland.( Zak van Zuid-Beveland) (augustus 2010)

The sheafs of rye are gathered on the field by the helpers and loaded. A team of Dutch draft horses brings the loaded wooden car from the cornfield to the threshing-machine. The Werkend Trekpaard, a foundation to conserve the draft horses at work, scheduled its yearly harvesting demonstration at a field with rye between 's Gravenpolder, 't Langeweegje and the Zwaakse Weel in the Zak van Zuid-Beveland. (Zak van Zuid-Beveland) (August 2010)

Meer foto's / more photos: De Zelfbinder Oogsttijd Dorsen Rijen rijen rijen .....

SLIKOPDEWEG 500 X ZEELAND IN FOTO'S

Slikopdeweg, ( http://slikopdeweg.blogspot.com/ ) heeft, sinds maart 2009, al 500 keer in bijna dagelijkse fotobijdragen, Zeeland en haar Delta gepromoot en trekt een stijgende aantal bezoekers uit binnen- en buiten(Zee)land. SlikopdeWeg is niet alleen voor Zeeuwen of toeristen bedoeld, maar voor iedereen die op de één of andere manier een binding heeft met dit gebied. Reacties en / of foto's welkom op slikopdeweg.
Hans Koert


Geen opmerkingen:

Een reactie posten