zaterdag 4 september 2010

MechanisatieDe mechanisatie in de landbouw begon in Zeeland in de jaren dertig en de periode na de Tweede Wereldoorlog. Paardenkracht werd ingeruild voor tractoren. De ploeg, dat als werktuig al voor de Middeleeuwen bekend was, ontwikkelde zich tot een veel-scharige wentelploeg. Nieuwe machines werden uitgevonden zoals de zelfbinder en de dorsmachine. Een strobalenpers verpakt het stro tot handzame balen. Het Zeeuwse trekpaard mag soms nog assisteren bij de oogst, maar heeft in feite haar tijd gehad. Het Werkend Trekpaard is een stichting, die, zoals de naam aangeeft, het Zeeuwse Trekpaard aan het werk wil houden binnen een historische context. Haar jaarlijkse oogstdemonstratie vond onlangs plaats op een roggeveld tussen 's Gravenpolder, 't Langeweegje en de Zwaakse Weel in de Zak van Zuid-Beveland.( Zak van Zuid-Beveland) (augustus 2010) (foto's: J.I. Sonnevijlle)

The mechanised agriculture started in Zeeland in the 1930s and the post war period. Horsepower was exchanged for tractors. The plough itself, of course, dates from the period before the Middle Ages, developed into a multi-furrow reversible plough - New machines used where the harvester and the thresher. The straw baler could make easy to use bales of straw. The Dutch crafthorses had played their parts. The Werkend Trekpaard, a foundation to conserve the draft horses at work, scheduled its yearly harvesting demonstration at a field with rye between 's Gravenpolder, 't Langeweegje and the Zwaakse Weel in the Zak van Zuid-Beveland. (Zak van Zuid-Beveland) (August 2010) (photo courtesy: J.I. Sonnevijlle)

Slikopdeweg op de weg wil graag reacties horen op haar Zeeuwse blog.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten