maandag 13 september 2010

Hof Zwake
Hof Zwake


Hof Zwake is in gebruik bij Natuurmonumenten en werd onlangs grondig gerestaureerd. De boerderij stamt oorspronkelijk uit het einde van de 19de eeuw. De houten gepotdekselde wanden en de originele derde mendeur werden teruggeplaatst. In de schuur zijn nog de restanten van de koeienstal zichtbaar. De boerderij zal omgebouwd worden tot kantoor en tentoonstellingsruimte voor het natuurgebied De Zwaakse Weel. Het Hof Zwake, niet haar oorspronkelijke naam overigens, ligt tegen het natuurgebied De Zwaakse Weel aan tussen Kwadendamme en 's Gravenpolder en was één van de monumenten die op Open Monumentendag 2010 te bezoeken waren. ( Zwaakse Weel - Zak van Zuid-Beveland) ( september 2010)


The Hof Zwake, the Zwake farm, used by Natuurmonumenten, has been restored recently. This farm was originally build late 19th century. The black wooden walls were restored and the original third large door was replaced. Inside the barn only some remains of the cow shed has left. The farm wil be rebuild inside with offices and an exhibition room for the nature reserve of the Zwaakse Weel. Hof Zwake, not its originally name, is located near the Zwaakse Weel between Kwadendamme and 's Gravenpolder and was one of the monuments opened for the public at the Open Monumentendag ( Zwaakse Weel - Zak van Zuid-Beveland) ( September 2010)

PZC: 11 september 2010
SlikopdeWeg: Je kunt er niet omheen !!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten