dinsdag 19 oktober 2010

Slik op de WegModder versus slik

Modder versus slik: Waar maak je je druk over hoor ik je denken! Deze bordjes waarschuwen automobilisten op binnenwegen, dat het wegdek modderig of slikkerig en extreem glad kan zijn vanwege boeren die bezig zijn hun oogst van aardappelen of suikerbieten van het land te rijden. Tientallen jaren werd dit aangegeven met een bordje "Slik" of "Slik op de weg" ( Daar komt inderdaad de titel van deze blog vandaan) tot dat knappe koppen in Den Haag concludeerden dat "Slik" Zeeuws dialect was en dat er eigenlijk "Modder" op de bordjes zou moeten staan. Dus werden alle bordjes met "Slik" vervangen ...... Gelukkig is die dwaze maatregel weer teruggedraaid en verschijnen er weer bordjes met "Slik". De PZC, het regionale dagblad, waarschuwde afgelopen zaterdag voor Slik op de weg ( nee, niet voor de blog!) en gaf nog eens aan dat boeren de wegen met slik moeten schoonmaken ...... De foto's zijn genomen langs de St. Pietersdijk en de Westhofse Zandweg tussen Heinkenszand en het gehucht Baarsdorp. ( Zuid-Beveland) ( oktober 2010)
Modder versus slik: It seems to be impossible to give a correct translation for both words, although both word mean just "Mud" or "Muddy". Signs in the Zeeland region warn car drivers that the tracks are muddy and extremely slippery due to farmers who harvest their potatoes or sugar beet. For decades signs with the word "Slik" of "Slik op de weg" (= "Mud on the road") ( now you might understand the title of this blog) warned car drivers for slippery roads, up to the moment that the administration in The Hague decided that "Slik" was a local name for "Modder", so all the signs with "Slik" had to be replaced for signs with "Modder". Rediculous ..... now this measure was reversed and now signs with "Slik" are allowed again. The local newspaper, the PZC ( = Provinciale Zeeuwse Courant) warned last Saturday for Slik op de Weg ( not this blog of course!) and told once more that the farmers should clean the road. The pictures were made at the St. Pietersdijk and the Westhofse Zandweg between Heinkenszand and the hamlet Baarsdorp. ( Zuid-Beveland) ( October 2010)

Hans Koert

Geen opmerkingen:

Een reactie posten