zondag 3 oktober 2010

ValVal of val-appels


Fall Apples

De appel valt niet ver van de boom luidt een oud spreekwoord, dat zoiets betekent als Zo vader, zo zoon. In de boomgaard van de Hoeve van der Meulen hebben de hoogstambomen hun vruchten rijkelijk laten vallen. De appels die op de grond gevallen zijn heten in het Nederlands val-appels of gewoon val in het Zeeuws. Je kunt er alleen nog appelmoes van maken en een heleboel kleine dieren zullen deze gedekte tafel waarderen. ( Hoeve van der Meulen in De Poel tussen 's Heer Abtskerke, Nisse en 's Gravenpolder. (Zak van Zuid-Beveland) ( september 2009)
The apple never falls far from the tree is a saying that means Like father, like son. In the orchard of the Hoeve Van Der Meulen the apples of the standard fruit trees have covered the ground around the trunk. These fall apples are called val-appels in Dutch or val in the local language. It can be used to make applesauce and a lot of small animals will like this set table. ( The Hoeve Van der Meulen in De Poel between 's Heer Abtskerke, Nisse and 's Gravenpolder. (Zak van Zuid-Beveland) ( September 2009)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten