maandag 4 oktober 2010

WitlofChichorei of witlof is een bladgroente, waarvan de knollen ook in Zeeland gekweekt worden. In het eerste jaar groeit de knol, die in het najaar geoogst wordt. Dan wordt de knol ingekuild en afgedekt met aarde. In het donker groeit het uit de knol het blad tot een wit-geel klosje dat gegeten kan worden als witlof of Brussels lof. Vroeger schijnen de wortels als koffievervanger of als toevoegsel bij de koffie gebruikt te zijn. Dit kweken van witlof gebeurt nu in gespecialiseerde boerderijen. ( Zak van Zuid-Beveland) (September 2009)

(photo courtesy: http://en.wikipedia.org/wiki/Chicory)


Chicory or chicon is one of those salad plants that grow in Zeeland. During the first year the roots have to grow. In the fall the roots will be harvested and prepared for the second phase. It is grown completely underground or indoors in the absence of sunlight in order to prevent the leaves from turning green and opening up. The white-yellow leaves are eaten as Belgian endive or, as it is acalled in The Netherlands Witlof or Witloof. In the early days the roots could be used as a coffee substitute and additive. In Zeeland specialised farmers grow the witlof indoors. ( Zak van Zuid-Beveland) (September 2009)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten