zaterdag 6 november 2010

Baarsdorp
BaarsdorpBaarsdorp, voor veel mensen een paar huizen langs de A58, is alles wat over is van het vroegere dorpje Baarsdorp. De muur rond het voormalige kerkhof suggereert dat hier ooit een kerk gestaan moet hebben; een paar heuvels in het weiland ingeklemd tussen huisjes en snelweg, waar elk uur honderden auto's passeren, wijst de plaats aan van het vroegere houten Mottekasteel. Een oude boerderij, Heuvelhof, is het enige oude gebouw dat nog rest uit vroeger tijd en nu verbouwd. Baarsdorp, eens een dorpje, in het midden van de natte moerassige graslanden van de Poel, waar de bewoners een bestaan probeerden op te bouwen met moernering, het winnen van zout uit het veen, is nu gereduceerd tot niet veel meer dan een herinnering - een plaatsnaambord. ( Baarsdorp - Zuid-Beveland) ( oktober 2010)

Baarsdorp, a few houses along the A58 motorway, is all what remains of the former village of Baarsdorp. The wall around the former graveyard suggests that it had a church long ago and sticked between the hamlet and the motorway, where hundreds of cars pass each hour, two hills in the grass land point us to the place where in the middle ages a Motte, a wooden castle must have been located. An old farm, Heuvelhof, is rebuild now and is one of the historical buildings of the hamlet left. Baarsdorp, once a village in the centre of The Poel, swampy wetlands where they extracted salt out of the peat, is now reduced to not more then a memory of the past: a place-name sign ( Baarsdorp - Zuid-Beveland) ( October 2010)

Hans Koert

Geen opmerkingen:

Een reactie posten