zondag 21 november 2010

In het fortIn het fort

Inside the fortress

Het fort van Ellewoutsdijk dateert uit de 19de eeuw. Binnen was er plaats voor de soldaten en er waren een negentiental bomvrije ruimten. De laatste militairen verlieten het fort na de Eerste Wereldoorlog, maar tijdens de Tweede Wereldoorlog bouwden de Duitsers er bunkers op. Na de oorlog verbleven er kort landverraders. Nu is het fort open voor iedereen. ( Ellewoutsdijk - Zak van Zuid-Beveland) ( augustus 2010)
Volg Slikopdeweg via Twitter: @SlikopdeWeg

The fortress of Ellewoutsdijk dates from the 19th century. Inside was room for the soldiers and nineteen bomb-free rooms. The soldiers left the fortress after the Great War of 1918, but during the Second World War the German used it for some bunkers. After the war it was use for some time to lock up traitors. Nowadays it is open for visitors. ( Ellewoutsdijk - Zak van Zuid-Beveland) ( August 2010)

volg SlikopdeWeg at Twitter: @SlikopdeWeg

Hans Koert
slikopdeweg@zeelandnet.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten