zaterdag 4 december 2010

BoerderijBoerderij


Farm
Deze oude boerderij ligt nu aan de rand van het dorp Ellewoutsdijk op de hoek van de Zomerstraat en de Kapellestraat. Vroeger moet het een grote boerderij geweest zijn met melkvee, Zeeuwse trekpaarden, wat kippen en varkens. Nu is het herbouwd met behoud van het oude en waar vroeger de mispit lag, de open mestput, genieten de eigenaren nu van de zon op hun terras. (Ellewoutsdijk - Zak van Zuid-Beveland) ( september 2010)

Volg SlikopdeWeg via Twitter.
This ancient farm is now located at the entry of the village of Ellewoutsdijk at the corner of the Zomerstraat and the Kapellestraat. Originally it must have been a farm with livestock, like dairy cows, drafthorses, some chicken and pigs. Now it is all rebuild and where the open dunghill was in the good old days, now the owners can enjoy the sun of their terrace. (Ellewoutsdijk - Zak van Zuid-Beveland) ( September 2010)

Follow SlkikopdeWeg at
Twitter
Hans Koert

Geen opmerkingen:

Een reactie posten