vrijdag 31 december 2010

Distel
De distel is een veel voorkomend onkruid, dat je overal in dit deel van de wereld kunt vinden. Boeren vinden de plant een gruwel en met name veeboeren bestrijden de plant met onkruidbestrijdingsmiddelen. De plant groeit ook in natuurgebieden, krijgt daar bloemen en kan, met hulp van de wind, zijn zaadpluizen gemakkelijk verspreiden. Een heleboel boeren vinden dat de distel ook in de natuurgebieden beter bestreden moet worden. Deze zomer werd er door politici zelfs gesproken over een distelplaag. Deze planten werden vastgelegd in een weiland in Baarsdorp, een gehucht tussen Heinkenszand en Goes. ( Baarsdorp Zuid-Beveland) ( oktober 2010)
The Thistle is a well known weed to be found everywhere in this part of the world. Farmers don't like the plant, especially the cattle breeders. Farmer try to kill the plant with weed killers. The plant grows in nature reserves too, get flowers and the plant can, with help of the wind, spread its ripe fruits, easily. A lot of farmers believe that the thistles in nature reserves should be controlled too. Some politicians even speak about a plague of thistles. These weeds were found in a meadow in Baarsdorp, a small hamlet between Heinkenszand and Goes. ( Baarsdorp - Zuid-Beveland) ( October 2010)

Hans Koert
slikopdeweg@zeelandnet.nl
Twitter

Geen opmerkingen:

Een reactie posten