vrijdag 3 december 2010

Hooirollen


Gras, of beter gezegd hooi, is belangrijk als voer voor de dieren op stal. Het gras van het hooiland wordt door een cirkelmaaier gemaaid en geperst tot grote rollen, soms bedekt met plastic. Deze rollen kun je daarna gemakkelijk naar de boerderij brengen en opslaan als wintervoorraad voor de dieren. Dit hooiland lag aan de Weeldijk onder Wolphaartsdijk. ( Wolphaartsdijk - Zuid-Beveland) ( juli 2009)
Volg SlikopdeWeg via Twitter: http://twitter.com/SlikopdeWeg
Grass, or better said hay, is very important as food for the animals at the farm in winter. The grass of the meadow has been cut by a rotary mover and pressed by a hay press into large rolls, often covered with plastic. These large rolls can easily transported to the farm and stored as a winter supply. This meadow was located at the Weeldijk near Wolphaartsdijk. (Wolphaartsdijk - Zuid-Beveland) ( July 2009)

Follow SlikopdeWeg at Twitter:
http://twitter.com/SlikopdeWeg
Hans Koert

Geen opmerkingen:

Een reactie posten