maandag 6 december 2010

Katjes
KatjesCatkin


De wilg is een plant, die graag met haar voeten in het water staat, dus zul je ze vaak als pionier vinden in natte gebieden. Wilgen zijn tweehuizig met mannelijke - en vrouwelijke bloemen, die als katjes op verschillende planten groeien; de katjes verschijnen in het vroege voorjaar, zelfs voor dat de blaadjes open zijn. Het is grappig om hommels geelbestoven te zien rondvliegen. Deze katjes zijn gevonden op de Kop van Schouwen ( Westerschouwen - Schouwen-Duiveland)(april 2010)
Volg Slikopdeweg via Twitter
The willow is a tree that loves to have its feet into the water, so you'll find it as a pioneer in wetlands. Willows are dioecious with male and female flowers appearing as catkins on different plants; the catkins are produced early in the spring, often before the leaves, or as the new leaves open. It's great to see a humblebee yellow dusted. These plants were found at the Kop van Schouwen ( Westerschouwen - Schouwen-Duiveland)(April 2010)

Follow SlikopdeWeg at Twitter
Hans Koert

Geen opmerkingen:

Een reactie posten