woensdag 8 december 2010

Paalhoofden
Paalhoofden


Breakwater
Langs de Walcherse kust liggen paalhoofden om het strand en de tuinen te beschermen tegen de stroming van het water van de Noordzee. De eerste paalhoofden dateren uit eind achttiende eeuw. Deze paalhoofden liggen bij Dishoek, een dorpje aan de voet van de duinen tussen Vlissingen en Westkapelle. ( Dishoek - Walcheren) ( april 2009)
Volg slikopdeweg via Twitter.
Along the Dutch coast of Walcheren breakwaters protectthe beach and the dunes against the stream of the water of the Northsea. The first breakwaters were constructed in the 18th century. Tese breakwaters are located near Dishoek, a small village behind the dunes between Flushing and Westkapelle. ( Dishoek - Walcheren) ( April 2009)
Follow SlikopdeWeg at Twitter.

Hans Koert

Geen opmerkingen:

Een reactie posten