zondag 23 januari 2011

Dijktrap

Deze trap leidt naar de kruin van de dijk langs de Westerschelde, de monding van de rivier de Schelde. De dijken zijn zwaar en solide en zijn onlangs verhoogd om Zeeland ook in de toekomst goed te kunnen beschermen tegen overstromingen. De Nederlanders zijn experts in het dijken bouwen, dus kun je je voorstellen dat het doorsteken van dijken op bepaalde plaatsen om nieuwe natuur te creëren niet bij elke Zeeuw goed gevallen is. (Hoedekenskerke - Zak van Zuid-Beveland) ( november 2010)
These stairs lead to the top of the dike along the Westerschelde, the mouth of the river Scheldt. These dikes are huge and solid and have been enlarged recently to protect Zeeland for floods. The Dutch are experts in throwing up banks, so you can imagine that the plans to breach some dikes for new nature reserves, didnt go down well in Zeeland. (Hoedekenskerke - Zak van Zuid-Beveland0 ( November 2010)

Hans Koert
SlikopdeWeg: Een Zeeuwse fotoblog
slikopdeweg@zeelandnet.nl

Van deel naar geheel
Waar is onderstaande foto gemaakt?


Stuur ( tot 1 februari 2011) je suggesties of ideeën aan slikopdeweg@zeelandnet.nl o.v.v. Mysterie foto en win een boekje met Zeeuwse gedichten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten