vrijdag 7 januari 2011

Inlaag van 1887

Dit natte gebied ligt ten westen van Ellewoutsdijk, een klein dorp aan de
Westerscheldedijk. Dit moerassige gebied wordt genoemd de Inlaag van 1887. In de 19de eeuw werd het gebruikt als een zgn. karrenveld, een plek waar klei gehaald werd om de dijken te bouwen of te verstevigen. Deze inlage of boeierd, zoals zulke plekken net achter de dijk hier ook wel genoemd worden, zijn ongeschikt voor boeren, omdat het water brak is. De Inlage van 1887 is nu een natuurgebied, een ideale rust- en voederplek voor vogels. Archeologen vonden hier iets meer naar het westen restanten van 2000 jaar oude boerderijen. ( Ellewoutsdijk - Zak van Zuid-Beveland) ( augustus 2010)

De Inlage van 1887

These wetlands are located west of Ellewoutsdijk, a small village at the dike along the Westerschelde. These wetlands are called the Inlaag van 1887. In the 19th century this area was used to dig for clay as material to build dikes. These wetlands are not suitable for farmers, as the water is brackish. The Inlage van 1887 is now a nature reserve and a great place for water birds to rest and to feed. It was in this area that archaeologsts found remains of 2000 year old farms. ( Ellewoutsdijk - Zak van Zuid-Beveland) ( August 2010)
Hans Koert

Geen opmerkingen:

Een reactie posten