vrijdag 14 januari 2011

Maria Magdalenakerk


Maria Magdalena kerkDe Grote- of Maria Magdalenakerk in Goes werd gebouwd rond 1500 en toen de protestanten de kerk in 1578 overnamen werd het ontdaan van beelden en schilderijen - alle opsmuk werd verwijderd. De grafstenen bleven liggen, hoewel 225 jaar later de Fransen veel familiewapens erop verwijderden. In de kerkvloer liggen prachtige grafstenen uit de 15de tot 17de eeuw, zoals die van Sweer van Heenvliet († 1486) en Jan van Oostende († 1516). Eén van de belangrijkste Goesenaren hier begraven is Frans Naerebout, die hier in 1818 bijgezet werd en ook een gedenksteen kree,g vanwege zijn verdiensten (o.a. het redden van de opvarenden van De Woestduyn). (Goes - Zuid-Beveland) ( November 2010)


The Grote- of Maria Magdalenakerk in Goes was finished around 1500 and when the Protestants took over the building in 1578 all paintings and statues were removed - no more decorations. The tombstones stayed untouched, although 225 years later the French removed most of the family arms. In the floor of the church are some beautiful thombstones from the 15th up to the 17th century, like the ones from Sweer Van Heenvliet († 1486) and Jan Van Oostende († 1516). One of the most important, and still known inhabitants of Goes, that was buried in 1818 in the church was Frans Naerebout. He saved the lives of several seamen from ships that runned aground, like the Woestduyn. (Goes - Zuid-Beveland) ( November 2011)

Hans Koert
slikopdeweg@zeelandnet.nl


Waar is onderstaande foto gemaakt?


Stuur ( tot 1 maart 2011) je suggesties of ideeën aan slikopdeweg@zeelandnet.nl o.v.v. Mysterie foto en win een boekje met Zeeuwse gedichten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten