maandag 28 februari 2011

Stroa - over 't strand
Stroa - over 't strand


Stroa - along the beach

De Stroa is een jaarlijks terugkerende traditie, die alleen gehouden wordt op het voormalige eiland Schouwen. Je zult het niet tegenkomen in andere delen van de Schelderegio. Het maakt deel uit van een reinigingsritueel uit vroegere eeuwen, waarin de boeren hun paarden ritueel reinigden van ongedierte, ziekten en boze geesten na een lange winter op stal. Het zoute water van de Noordzee reinigde. Tegenwoordig zijn de Strao's strak gepland in de weekend van februari en maart in plaatsen als Renesse, Burgh-Haamstede, Noordwelle, Scharendijke, Ellemeet en als hekkensluiter Serooskerke ( Strao Noordwelle op het strand van Renesse - Schouwen) ( februari 2011)

The Stroa is an annual tradition organized at the former island of Schouwen. You won't find it in other parts of the Scheldt Delta. It is a ritual which dates from ancient times when the farmers wanted to clean the horses from vermins, illness and evil spirits after a long winter in the shed. The salt water of the Northsea purified. Now-a-days these events are scheduled in the weekends of February and March in the villages of Renesse, Burgh-Haamstede, Noordwelle, Scharendijke, Ellemeet and finally Serooskerke ( Strao Noordwelle at the Renesse beach - Schouwen) ( February 2011)

Hans Koert
slikopdeweg@zeelandnet.nl

Deze week meer foto's van de stroa This week more photos of the Stroa.
Alle foto's van de laatste Stroa's All photos from the latest stroas

SlikopdeWeg is een dagelijkse fotoblog over de Zeeuwse Delta. Reacties en suggesties altijd welkom - laat maar eens horen wat je er van vindt. Als je wilt kun je deze blog volgen via Twitter.


zondag 27 februari 2011

Strao
Strao

De weeergoden leken op de hand van de winter ....
Meer dan 100 Zeeuwse trekpaarden hadden zich ingeschreven

Er is veel zorg besteed aan de versieringen.
In volle galop over het strand ...........
..... of stapvoets langs het water

Een paard van 800 kg lijkt zo licht als een veertje.-

Elk jaar, aan het eind van de winter, trokken de boeren van het voormalige eiland Schouwen naar het strand om de benen van de paarden te reinigen in het zoute water van de Noordzee. Deze gebeurtenis noemen we de Strao, wat letterlijk "strand" betekent. Deze week een aantal foto's van de Strao van Noordwelle, dat in het laatste weekend van februari plaats vond op het strand van Renesse op de Kop van Schouwen. ( Renesse - Schouwen Duiveland) ( februari 2011 )

Each year, at the end of the winter, the farmers of the former island of Schouwen brought their horses to the beach to clean their feet in the salt water of the Northsea. These festivities are named Strao, which means something like "strand", "beach". Love to share with you some photos made at the Stroa of Noordwelle at the beach of Renesse during the last weekend of February. ( Renesse - Schouwen Duiveland) ( February 2011 )

Deze week meer foto's van de stroa This week more photos of the Stroa.
Alle foto's van de laatste Stroa's All photos from the latest stroas

Hans Koert
slikopdeweg@zeelandnet.nl
Volg SlikopdeWeg via Twitter

Reacties en suggesties welkom - Leave your commends please

zaterdag 26 februari 2011

Kalebassenkraam
KalenbassenkraamGourd store

Dit kalebassenkraam vond ik ergens langs een afgelegen weg op het voormalige eiland Wolphaartsdijk. Geen kraamhouder te bekennen, noch klanten - zelfservice, dat wel. Kalebassen in alle soorten en maten. ( Wolphaartsdijk - Zuid-Beveland) (juli 2009)
This Gourd Store was found somewhere at a remote part of the former Island of Wolphaartsdijk. No shopkeeper - no customers. Self service of course. Gourds in all shapes and sizes.( Wolphaartsdijk - Zuid-Beveland) (July 2009)

Hans Koert
slikopdeweg@zeelandnet.nl

Reacties en suggesties welkom - Leave your commends please

vrijdag 25 februari 2011

Witrik


WitrikDe witrik is een oud Nederlands runderras. Deze witrikken zijn kleiner van de gewone koeien. Het ras was al bekend in de middeleeuwen, maar door fokken namen nieuwe, meer productieve rassen, de plaats in van de witrik. Bijna was de witrik helemaal uitgestorven en leek het erop dat we ons zouden moeten behelpen met alleen nog afbeeldingen op oude 17de-eeuwse schilderijen. Het is gemakkelijk te bedenken waarom die dieren zo heten - de witte rugstreep is onmiskenbaar. Tegenwoordig wordt het ras weer gefokt en bewaard, o.a. in Het Hof Zwake van Natuurmonumenten bij Kwadendamme. (Kwadendamme - Zak van Zuid-Beveland) ( november 2009)
The witrik ( I don't know its English name), is an old breed of Dutch dairy cows. These witrik cows are smaller in size then a regular cow. They were rather common during the middle ages, but, due to breeding projects, new, more productive animals replaced the original witrik and this type of cow became almost lost and forgotten and only to see on old 17th century paintings. It's easy to see why these animals are called witrik, ( means "white back"), as they have a white line along the back. Nowadays the witriks are protected and at The Hof Zwake, the Zwake farm, used by Natuurmonumenten in Kwadendamme these cows are still breeded ( Kwadendamme - Zak van Zuid-Beveland) ( November 2009)

Hans Koert
slikopdeweg@zeelandnet.nl

Reacties en suggesties welkom - Leave your commends please

donderdag 24 februari 2011

Zonnebloem


ZonnebloemAls het buiten nat en koud is, denk ik wel eens aan zonnebloemen, het symbool van de zomer. Je vindt zonnebloemen overal in Zeeland, in privé truinen, bij boerderijen of in akkerranden. Akkerranden bestaan uit "wilde" bloemen, die ingezaaid worden rond akkers. Deze zonnebloemen vond ik op de camping Tuinenburg bij Zaamslagveer. ( Zaamslagveer - Oost Zeeuws- Vlaanderen) (september 2010)
When the weather is wet and chilly like it can be in the fall or in winter, I remember the "sunny" sunflowers, symbols of summer. The sunflower can be found everywhere in Zeeland in private gardens, near farms or, sowed with other "wild" flowers around the fields. These are called bloemenranden and could be translated best as flower borders. These sunflowers at the Tuinenburg camp site remind me to the summer ( Camp site Tuinenburg - Zaamslagveer - Oost Zeeuws- Vlaanderen) ( September 2010)

Hans Koert
slikopdeweg@blogspot.com

Reacties en suggesties welkom - Leave your commends please

woensdag 23 februari 2011

Water op't landWater op't land ..........


Water on the fields ........

Afgelopen najaar zorgde de vele regen voor natte en onbegaanbare akkers. De aardappel- of suikerbietenoogst liep zelfs in sommige gevalen gevaar. De boer kon soms zelfs zijn land niet meer op om het om te leggen voor de winter, zoals deze akker in de Vlieguitpolder onder Kwadendamme. Nu, bij het naderend voorjaar, wordt dit soort akkers nog snel geploegd en ingezaaid. ( Kwadendamme - Zak van Zuid-Beveland) ( oktober 2010)

Last fall a lot of rain made the fields wet and inaccessible. The harvest of potatoes or sugar beet may runned the risk to be lost. The farmer couldn't even plough this field in the Vlieguitpolder near Kwadendamme. Now, when spring is in the air, farmers try to plough and sow the fields ( Kwadendamme - Zak van Zuid-Beveland) ( October 2010)

Hans Koert
slikopdeweg@zeelandnet.nl

Reacties en suggesties welkom - Leave your commends please

dinsdag 22 februari 2011

Zielen

Lege wijnflessen tonen hun zielen. (Antwerpen - België) ( oktober 20100
Empty wine bottles show its punts or kick-ups. ( Antwerpen - Beligim) ( October 2010)

Hans Koert
slikopdeweg@zeelandnet.nl

Reacties en suggesties welkom - Leave your commends please

maandag 21 februari 2011

DoolhofDeze uitkijkpost ligt in het midden van een groot doolhof ten zuiden van Hoedekenskerke. Het lijkt een beetje op een oud mottekasteel. Als je de toren wilt bereiken moet je je weg vinden tussen slootjes met rietkragen door. ( Hoedekenskerke - Zak van Zuid Beveland) ( november 2011)
This observation post is located in the centre of a small maze south of Hoedekenskerke. It looks like a former motte castle. If you want to reach the wooden post you have to search your way between ditches with fringes of reeds( Hoedekenskerke - Zak Van Zuid-Beveland) ( November 2011)
Hans Koert
Reacties en suggesties welkom - Leave your commends please

zondag 20 februari 2011

GraanIn de zomer kun je overal op het Zeeuwse platteland graanvelden vinden. Het is één van de belangrijkste veldgewassen die hier gekweekt worden, naast aardappelen en suikerbieten. Al voor de winter moet de boer beslissen wat hij op elk stuk land zal gaan verbouwen. Dit graanveld lag ten westen van Heinkenszand bij het buurtschap 't Ouweland. In augustus zijn de aren rijp en kleurt het land geel.( 't Ouweland - Zuid-Beveland) ( juni 2010)
In summer wheat grows at the fields in Zeeland's rural settings. It is one of the most important arable crops, beside potatoes and sugar beet. Before winter the farmer has to decide what crops he wants to sow. This large field with grain was found west of Heinkenszand near the hamlet 't Ouweland. In August, the spikelets will be ripe and harvest. The grain will be yellow coloured ( 't Ouweland - Zuid-Beveland) ( June 2010)

Hans Koert
slikopdeweg@zeelandnet.nl

Reacties en suggesties welkom - Leave your commends please

zaterdag 19 februari 2011

StillevenStilleven


Still life

Een prachtig stilleven op Hof Middel Zwake in het natuurgebied De Zwaakse Weel; prachtig gekleurde kalebassen op een rij - een mooi kleurcontrast.( 's Gravenpolder - Zak van Zuid-Beveland) (september 2010)
A still live at the Hof Middel Zwake in the Zwaakse Weel nature reserve, gourds all in line at an old Zuid-Beveland farm with a beautiful black tarred barn. A great colour contrast ( 's Gravenpolder - Zak Van Zuid-Beveland) ( September 2010)

Hans Koert
slikopdeweg@zeelandnet.nl

Reacties en suggesties welkom - Leave your commends please

vrijdag 18 februari 2011

Grote- of Maria Magdalenakerk

Grote- of Maria Magdalenakerk

Het meest indrukwekkende gebouw van Zuid Beveland moet wel de Grote- of Maria Magdalenakerk uit Goes zijn. Deze Grote Kerk, werd uitgebreid in de vijftiende eeuw en na een grote brand in 1618 weer helemaal opgebouwd. In de muren gebruikten de bouwmeesters zowel gebakken stenen ( kloostermoppen) als natuursteen. Deze zgn. speklagen dienden ter versiering maar ook voor de stevigheid. Tijdens de reformatie werd de kerk in gebruik genomen door de hervormden. Het voorste deel van de kerk is een zgn. wandelkerk, een plek waar geen banken of stoelen staan en de mensen elkaar konden ontmoeten. Deze ruimte wordt nog steeds gebruikt voor concerten, tentoonstellingen of grote bijeenkomsten. De vele imposante grafstenen zijn hier nog prima te bekijken. Het koor ligt, net als vroeger, nog steeds ingebouwd in de huizen aan de Lange Kerkstraat. Voor de kerk kun je nog steeds zien waar het kerkhof gelegen heeft. Aan de overkant van het plein ligt de Rooms Katholieke Kerk, die niet zo oud is, maar ook gewijd is aan Maria Magdalena ( Goes - Zuid-Beveland) ( November 2010)
One of the most impressing building of Zuid Beveland must be the Grote- or Maria Magdalena Church of Goes. This Grote Kerk, Grote means Large, was enlarged in the 15th century. In 1618 a big fire damaged the church but it was rebuild. For the walls the architect used both bricks, kloostermoppen, as well as stones for decoration, but also to make the walls strong. During the Reformation the Church was used by the Reformed. The first part of the church, when you come in, is called a Wandelkerk, een room without benches or chairs where the people could meet. Here you can still see the impressing tombstones. Nowadays the church is also in use for large events or exhibitions. Until now, part of the choir is still build in, in the houses of the Lange Kerkstraat. In front of the church you can still see where the churchyard was located. The church situated at the other side of the square, now a Catholic Church, also devoted to Mary Magdalene, but it isn't that old. ( Goes - Zuid-Beveland) ( November 2010)

Hans Koert
slikopdeweg@zeelandnet.nl

Reacties en suggesties welkom - Leave your commends please