zaterdag 5 februari 2011

Hannekenswerve


Deze grafsteen is gevonden in de overblijfselen van de Sint-Nicolaaskerk van het verdwenen plaatsje Hannekenswerve. Dit vroegere dorpje is één van de honderden verdwenen dorpen in de Scheldedelta, die ooit tijdens grote overstromingen verloren gingen. De meeste verdwenen dorpen vind je rond de Oosterschelde ( denk aan het Verdronken Land van Zuid-Beveland en de zuidkust van Schouwen) en aan de zuidkant van de Zak van Zuid-Beveland tijdens overstromingsrampen met mooie namen als de St. Elizabeths vloed en de zogenaamde St. Felix Quade Saterdagh. Hannekenswerve was een dorpje tussen Sluis en Aardenburg, teruggevonden vlakbij de Oosthavendijk in Draaibrug en overstroomd rond 1600. Deze grafsteen vind je nu tentoongesteld in Terra Maris in Domburg. ( Domburg - Walcheren) ( oorspronkelijk Draaibrug - West-Zeeuws-Vlaanderen) ( oktober 2010)
This tombstone is found in the remains of the Sint-Nicolaas church of the flooded place Hannekenswerve. This former village is one of the hundred lost places in the Scheldt Delta that were lost in the past. Most lost villages are located around the Oosterschelde ( mind the Verdronken Land van Zuid-Beveland and the southern part of Schouwen-Duiveland0 and the south coast of the Zak van Zuid-Beveland and were flooded by floods like the St. Elizabeth's vloed and the so-called flood of the St. Felix Quade Saterdagh. Hannekenswerve was a spot between Sluis and Aardenburg, refound near the Oosthavendijk in Draaibrug and lost around 1600. This thombstone is now exhibited in Terra Maris in Domburg. ( Domburg - Walcheren) ( originally found im Draaibrug - West-Zeeuws-Vlaanderen) ( October 2010)

Hans Koert
slikopdeweg@zeelandnet.nl

Reacties en suggesties welkom - Leave your commends please

Geen opmerkingen:

Een reactie posten