zondag 13 februari 2011

Michieltje


Michieltje
Michiel Adriaensz. De Ruyter was een Nederlandse admiraal tijdens de Gouden Eeuw en één van de nationale "zeehelden" uit de Vaderlandse geschiedenis. Hij is één van Zeelands meest bekende historische figuren, geboren in 1607 in Vlissingen en overleden tijdens de slag van Messina door een Franse kogel in april 1676. Hij is bekend geworden door zijn rol tijdens de Engelse Oorlogen en zijn beroemdste wapenfeit is het opbrengen van het Engelse vlaggenschip de HMS The Royal Charles. In 1841 kreeg Vlissingen zijn eigen standbeeld en vanaf die tijd kijkt Michieltje, zoals de Vlissingers hem liefkozend noemen, vanaf de punt van de boulevard uit over de Rede van Vlissingen. Op zijn sokkel o.a. een plaquette die herinnert aan de bevrijding van 26 Hongaarse dominees uit de slavernij, een wapenfeit, dat maar weinig Nederlanders, laat staan Zeeuwen, zullen kennen. Deze winter wordt Michieltje grondig gerestaureerd en de inwoners van Vlisingen kijken rijkhalzend uit naar het moment dat ze hun Michieltje weer kunnen verwelkomen op zijn sokkel op de punt van de boulevard. ( Vlissingen - Walcheren) ( augustus 2010)

Michiel Adriaensz. De Ruyter was a Dutch admiral during the 17th century and one of the "heroes" in Dutch history. He is Zeeland's most important historical figure. Born in 1607 in Flushing he passed away in April 1676 during terrible fights at Messina against the French. He is known for his roles during the Anglo-Dutch wars, in which he brougt us the English flagship HMS Royal Charles. In 1841 Flushhing got his own statue of Michiel, nicknamed Michieltje by the inhabitants of Flushing, at the promenade, made of cast-iron. On its plinth a tablet which remembers the freeing of 26 Hungarian ministers from slavery, a feat but few people of Flushing will remember. This winter Michieltje has been removed for restoration and most inhabitants of Flushing are looking forward for his return.( Vlissingen - Walcheren) ( August 2010)

Hans Koert
slikopdeweg@zeelandnet.nl
http:/twitter.com/slikopdeweg

Reacties en suggesties welkom - Leave your commends please

Geen opmerkingen:

Een reactie posten