woensdag 9 februari 2011

WallenWallen


Banks

Damme is een klein stadje in het noordwesten van Vlaanderen tussen Brugge en Sluis in Nederland. Het is nog steeds voor een groot deel omgeven door haar oorspronkelijke wallen. Deze verdedigingswerken dateren uit de 17de eeuw toen de Spanjaarden hier vochten tegen de opstandelingen, de Staatsen o.l.v. Prins Maurits. Het is onderdeel van de Staats-Spaanse Linie, een serie forten en schansen, zoals de Olieschans bij Aardenburg. Het is mooi dat al die oude restanten opnieuw zichtbaar gemaakt gaan worden; de Wallen van Damme zijn ondertussen opnieuw gerestaureerd. (Damme - West Vlaanderen (België)(april 2010)

Damme is a small city in the north western part of Flanders, between Brughes and Sluis (in the Netherlands). It still has parts of its embankments. It dates from the 17th century, when the Spanish build the banks against the Dutch, directed by the prince of Orange, Maurits. It is part of the so-called Staats-Spaanse linie, a series of forts and sconces, like the Olieschans in Aardenburg. It is great to learn that all these ancient remains in the landscape will be restored. The banks of Damme have been finished. (Damme - West Flanders (Belgium)(April 2010)

Hans Koert
slikopdeweg@zeelandnet.nl

Reacties en suggesties welkom - Leave your commends please

Geen opmerkingen:

Een reactie posten