donderdag 17 maart 2011

KerncentraleKerncentrale


Nuclear Power Plant
De problemen met de Japanse kerncentrales in Fukushuma zijn wereldnieuws. In Borssele, een klein dorpje aan de zuidwestrand van Zuid-Beveland, staat de enige Nederlandse kerncentrale. Deze centrale werd 40 jaar geleden gebouwd. Hoewel de autoriteiten beweren dat er geen reden voor ongerustheid is, is het een feit dat, door de problemen in Japan, er een groeiende groep inwoners is, die bedenkingen heeft tegen de plannen voor de bouw van een tweede kerncentrale in het Sloegebied naast de reeds bestaande. ( Borssele - Zuid-Beveland )( februari 2011)

Meer foto's van het dorpje en de omgeving van Borssele.

The problems with the Japanese nuclear power plants of Fukushuma is world news. In Borssele, a small village in the southwest part of Zuid-Beveland, a nuclear power plant has been build almost 40 years ago. Although the authorities claim that there is no cause for concerns, it is a fact that a growing number of inhabitants in Zeeland ( and The Netherlands) have objections against the plans for the contruction of a second plant next to the one in the Sloegebied, the Sloe industrial area. ( Borssele - Zuid-Beveland)( February 2011)

More photos from the village of Borssele and its surroundings.

Hans Koert
slikopdeweg@zeelandnet.nl
http://twitter.com/slikopdeweg

Reacties welkom - Send me your commends.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten