donderdag 3 maart 2011

Molen De Hoop
Molen De Hoop


Mill De Hoop


De korenmolen De Hoop is een beeldbepalend element van het dorp Wolphaartsdijk. Het werd gebouwd begin 19de eeuw en is al tweemaal verhoogd, om meer wind te kunnen vangen.
De laatste keer gebeurde dat in 1993 toen de kap van de molen afbrandde. Het is bijzonder dat de molen op een dijk gebouwd is. De molen is nog steeds in gebruik en er wordt o.a. graan gemalen voor brood ( het Zeeuwse Vlegel) ( Wolphaartsdijk - Zuid-Beveland) ( augustus 2009)
(bron brandende molenkap: http://www.hetbrandweerforum.nl/)The wheat mill De Hoop sets the scene of the small village of Wolphaartsdijk. It was build in the early 19th century and has been highered two times, to get more wind. The last time was in 1993 when a fire damaged the top of the mill. It's curious that the mill was build at the top of a dike. The mill is still active and grinds corn to floor for bread (Zeeuws Vlegel brood). ( Wolphaartsdijk - Zuid-Beveland) ( August 2009)
(source burning mill: http://www.hetbrandweerforum.nl/)

Hans Koert
Reacties welkom - Send me your commends
SlikopdeWeg is een dagelijkse tweetalige fotopagina rond de Zeeuwse Delta. -
SlikopdeWeg is a daily bi-langual photo site about the Scheldt Delta.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten