woensdag 2 maart 2011

Opwarmer
Een opwarmerwarming upDe strao van Noordwelle eindigde met een tocht door de duinen tot aan het conferentieoord De Zeeuwse Stromen, een hotel langs de kust. Hier kregen de ruiters en het publiek een opwarmer in de vorm van hete chocolademelk ( eventueel met een scheut rum). Voor de eerste keer in de geschiedenis van de strao, kopte de PZC, waren de paard al nat voor ze op het strand waren, verwijzend naar de regen die gestaag omlaag kwam. Na deze stop vertrok de stoet terug naar het dorp Noordwelle, waar allerlei festiviteiten, zoals riengsteken, een folkloristich spel, gehouden werden.( Renesse, Schouwen-Duiveland) ( februari, 2011)
The strao of Noordwelle ended with a walk along the dunes to the Zeeuwse Stromen, a resort along the coast. Here the horsemen received a hot drink, hot chocolate with rum if they liked, to warm up. Voor de eerste keer in de geschiedenis van de strao ( = For the first time in history), the news paper headed, waren de paard al nat voor ze op het strand waren ( the horses were wet before they reached the beach), refering to the rain. After the stop the parade left for Noordwelle where festivities, like riengsteken, Tilt at the ring, a folkloric game, was organized. ( Renesse, Schouwen-Duiveland) ( February, 2011)
Hans Koert

Alle foto's van de laatste trao's All photos from the last two straos

SlikopdeWeg is een dagelijkse tweetalige fotopagina rond de Zeeuwse Delta. -
SlikopdeWeg is a daily bi-langual photo site about the Scheldt Delta.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten