donderdag 24 maart 2011

Stelle of Vaete
In het middengebied van Zuid-Beveland vind je laag gelegen, natte gebieden, zoals De Poel en de Yersekse Moer. De grond bestaat vaak uit veen en is in gebruik als weidegebied voor vee. In die gebieden vind je natuurlijke bronnetjes of drinkputten, waar regenwater zich verzamelt. Deze drinkputten noemen ze hier een Stelle of Vaete. Sommige watertjes worden een Weel geneomd, ontstaan bij dijkdoorbraken. In het voorjaar is het de ideale plaats voor salamanders, kikkers, libelen en andere waterdiertjes om zich voort te planten. ( Poelbos en de Poel - Zuid-Beveland) ( februari 2011)

Meer foto's van welen.


In the centre of Zuid-Beveland wetlands can be found like The Poel or the Yersekse Moer. The soil is often wet and contains a lot of peat and is used for grazing cattle. In these areas you can find natural drinking wells or places where rainwater collects. These places are called Stelles or Vaetes. Some waters are remains of a breache in a dike and are called a Weel. In spring these places are great breeding places for salamanders, frogs, dragonflies and other small water animals ( Poelbos and Poel - Zuid-Beveland) ( February 2011)

Some photos of weels.

Hans Koert
Reacties welkom - Send me your commends
Follow Slikopdeweg at Twitter:
http://twitter.com/slikopdeweg

Geen opmerkingen:

Een reactie posten