zaterdag 30 april 2011

Koninginnedag


Koninginnedag: Zeeland viert de verjaardag van haar koningin Beatrix. De dertigste april is niet haar echte verjaardag, maar oorspronkelijk de verjaardag van haar moeder, prinses Juliana. Maakt niet uit - op dertig april kleurt Zeeland oranje, de kleur van het koningshuis. Een week te voren versieren de inwoners van de kleine dorpen hun straten, zoals hier in Ellewoutsdijk, met rijen vlaggetjes en worden allerlei festiviteiten voorbereid zoals kinderspelen en vrijmarkten. Haast elk dorp heeft een vrijmarkt, waar kinderen hun overtollige speelgoed aan de man kunnen brengen, maar, in tegenstelling tot bijv. Amsterdam, waar een miljoen mensen op de vijmarkt afkomen, zijn die in de dorpjes van een lokaal karakter. In sommige dorpen is er 's avonds Oranjebal. De versieringen blijven hangen tot na 5 mei, de dag dat de Nederlanders de bevrijding vieren. ( Ellewoutsdijk - Zuid-Beveland) ( april 2010 en 2011)
Koninginnedag: Zeeland celebrates the birthday of its queen Beatrix. The 30th of april is not her real birthday, but the birthday of her mother, princess Juliana. Never mind - on the 30th of April Zeeland coulors orange, the coulor of the monarchy. A week before the festivities, the inhabitants of the small vilages, like here in Ellewoutsdijk, decorate the streets and festivities for childern are organized. Almost each village has an unregulated street market for children, and, although the street markets in Amsterdam attrack almost a million people, these markets have, like all festivities, in Zeeland a local character. In some village the day will be closed with a ball. The decorations and flags in the village won't be removed before the 5th of May, when Liberation Day is scheduled. ( Ellewoutsdijk - Zuid-Beveland) ( April 2011)


Hans Koert


vrijdag 29 april 2011

Vesting Philippine


Het dorp Philippine heeft een rijke historie. Het werd oorspronkelijk gebouwd door de Spanjaarden als een vesting tijdens de Tachtigjarige Oorlog en genoemd naar Philips II van Spanje. Het had een haventje en was versterkt met twee bastions, aarden wallen, twee poorten en een kasteel om zich tegen de vijand te beschermen. Het viel in de handen van de opstandelingen in september 1633 o.l.v. Willem van Nassau, één van de onechte kinderen van prins Maurits, na een strijd van drie dagen. Uiteindelijk viel de vesting in handen van de prins door een list, waarbij lege schepen met trommelaars in de donkere nacht vanuit Biervliet richting Philippine gevaren werden, zodat de Spanjaarden hals over kop de vesting verlieten. Willem van Nassau versterkte daarop het stadje nog eens extra. Deze versterkingen zijn nu hier en daar nog zichtbaar, zoals hier in het dijkje langs de Philippineweg. Dit zijn de restanten van de Steenen Beer, één van de bastions van de stad? ( Philippine - Zeeuws-Vlaanderen) ( april 2011)Met dank aan de Vereniging tot Behoud van de Historie van Philippine en Carlo, archivaris van de Gemeente Terneuzen.


Meer foto's die te maken hebben met de tijd van de Tachtigjarige Oorlog in Zeeland


The village of Philippine has a rich history. It was originally build as a fortress during the 80 Years' War and originally named Filippyne after the Spanish king Philip II. It had a harbour and was fortified with two half bastions, earth walls, two gates and a castle to protect it agains the enemy. It passed into the hands of the Dutch rebels after a three day fight in September 1633, by means of trickery, using a fleet of empty ships with drummers, that came from Biervliet at night suggesting that a large army was ready to attack. The Spanish soldiers left in great haste and William of Nassau, a mongrel of Maurice of Nassau, prince of Orange, reinforced the city. These reinforcements of Philippine are now gone, but you can still find remains of those bastions, like here, hidden in the dike along the Philippineweg, the so-called Steenen Beer, one of the bastions ( Philippine - Zeeuws-Vlaanderen) ( April 2011)Thanks to the Vereniging tot Behoud van de Historie van Philippine and Carlo, archivist of the city council of Terneuzen.
Some more pictures from the 80 Years' War period in Zeeland.

Hans Koert
slikopdeweg@zeelandnet.nl

donderdag 28 april 2011

BloesemBloesem


Blossom
In het voorjaar staan de fruitbomen in Zeeland in volle bloei en een paar weken lang lijken de appel-, peren-, pruimen- en kersenbomen alles uit de kast te trekken om de aandacht te trekken van de insecten die hen moeten bevruchten. De meeste boomgaarden in Zeeland zijn geconcentreerd rond Oudelande, Heinkenszand en Kapelle. ( Heinkenszand - Zuid-Beveland) ( april 2011)

Meer bloesemfoto's.


In spring the fruiters offer us their blossoms and a few weeks the apple, pear, plum and cherry trees seem to pull out all the stops to attract the attention of the insects to fertilize. Most orchards in Zeeland can be find in Zuid-Beveland around Oudelande, Heinkenszand and Kapelle, the fruit culture areas of the region. ( Heinkenszand - Zuid-Beveland) ( April 2011)


More photos of blossom

Hans Koert
slikopdeweg@zeelandnet.nl

woensdag 27 april 2011

PaardenkrachtPaardenkracht

HorsepowerEr zijn maar weinig boeren meer in Zeeland,
die hun land nog bewerken met "paardenkracht" en als dat ambacht in ere wordt gehouden is dat uit liefhebberij. Deze boer werd gespot in de buurt van Nisse in de Zak van Zuid-Beveland. Wat het extra bijzonder maakte was, dat het dier dat het span volgde geen "hondje" maar een lammetje bleek. De boer vertelde me dat hij het met de fles grootgebracht had en nu volgde het lam hem de hele dag door. ( Nisse - Zak van Zuid-Beveland) ( April 2011)


But few farmers in Zeeland
use horses to till their land, and those who love to work in the fields with pure "horsepower" don't do this for a living. This farmer was spotted near Nisse in the Zak van Zuid-Beveland. It was remarkable to learn that the little "dog" that followed the team happened to be a lamb. The farmer told me that this lamb was bottle-feeded and now folllowed him all day. ( Nisse - Zak van Zuid-Beveland) ( April 2011)

Hans Koert
slikopdeweg@zeelandnet.nl

dinsdag 26 april 2011

Bloedkralen

Bloedkralen = ( Bloedkoraal kralenketting)

Bloedkralen ( = Red coral necklage )

Dit schitterende halssnoer is een typisch onderdeel van de voormalige Zuid-Bevelandse klederdracht, speciaal die van de Protestantse dracht. Deze halsketting met grote bloedkoralen kralen, bloedkralen zeggen ze hier, bevat vijf snoeren en een gouden slot. Deze "zondagse bloedkralen" werden alleen op zondag en op hoogtijdagen gedragen - door de week hadden de vrouwen een veel eenvoudiger daagse ketting. Het gouden slot wordt op Zuid-Beveland aan de voorkant gedragen. Je kon aan de hoeveelheid en grootte van de kralen de rijkdom van de vrouw aflezen - een rijke boerin een ketting met vijf of zes snoeren grote kralen. Dit gouden slot werd begin 20ste eeuw gemaakt door de Gebroeders Schotman, een firma goudsmeden, uit Dordrecht, die veel prachtig bewerkte gouden sieraden maakte voor de Zeeuwse klederdracht. Tegenwoordig zijn dit soort schitterende kettingen uit het straatbeeld verdwenen en alleen te zien in musea of bij gespecialiseerde juweliers, zoals Juwelier Minderhoud in Westkapelle of Arnemuiden. De klederdrachtgroepen Mooi Zeeland en Ons Boeregoed dragen ze ook nog en proberen zo bij speciale gelegenheden de Zeeuwse traditie levend te houden. ( Heinkenszand - september 2009 en april 2011)

Meer foto's van de Zeeuwse klederdracht.


This beautiful necklace is a typically part of the former Zuid Beveland traditional costume, specific the ones of the Reformed Zuid-Beveland women. This necklace contains five strings with large red coral beads and a gold clasp. This beautiful necklage was only used at feastdays and Sundays together with the large white cap, together with the gold "stikken", a gold jewel on both sides of the head; at weekdays the women had just a much smaller necklace and the workaday cap. The golden clasp should be at the front as you can see. A poor farmer's wife just had a few strings - a rich ones maybe five or six. This clasp was made early 20th century by the Gebroeders Schotman ( = the Schotman brothers), a firm that was located in Dordrecht and where most of the beautiful decorated clasps were made. Nowadays these traditional necklages are part of history - you can find copies at museums or specialized juwellers like Minderhoud in Arnmuiden or Westkapelle or the members of local groups like Mooi Zeeland or Ons Boeregoed, who love to keep this traditions alive. ( Heinkenszand - September 2009 and April 2011)

More photos from the local traditonal Zeeland costumes.

Hans Koert
slikopdeweg@zeelandnet.nl

maandag 25 april 2011

Berenklauw


De Berenklauw lijkt wel een plant uit prehistorische tijden met zijn grote bladeren en gigantisch bloemscherm. Een schitterende plant, maar de bladeren zijn bij aanraking erg giftig. In de winter, als de plant bovengronds afsterft, blijven de stengels en bloemkronen als imposante staketsels achter. Deze overblijfselen vond ik in het voorjaar bij de Westeindse Weel bij 's Heerenhoek. ( 's Heerenhoek - Zuid-Beveland) ( maart 2011)


Meer foto's met Berenklauw of de Westeindse WeelHogweed looks like a prehistorical plant, with his large leaves and giant umbel with white flowers. The plant looks great, but its leaves are toxic, when you touch it. In winter, when the plant dies back, the stalks and umbels are the impressive remains left. These remains were found in spring at the Westeindse Weel near 's Heerenhoek. ( 's Heerenhoek - March 2011)

More photos of the Hogweed and the Westeindse Weel
Hans Koert


zondag 24 april 2011

Jantje de Prentenknipper


Jantje de Prentenknipper was een bekend Zeeuws volksfiguur, die leefde en werkte op het platteland van Walcheren en Zuid-Beveland in de eerste helft van de twintigste eeuw. Wat weten we van hem? Niet zo veel. Hij werd geboren als Johan George den Boer in Middelburg in november 1877 en overleed in april 1940. Hij werd bekend als Jantje de Prentenknipper, een bijnaam, die refereerde aan zijn knipsels, die hij overal in Zeeland op boerderijen achterliet. Hij was een zwerver, een schurenslaper, die van boerderij naar boerderij trok en daar wellicht wat klusjes deed. Zwaar werk zal dat wellicht niet geweest zijn, want hij was mismaakt en had een bochel. Voor een maaltijd en een slaapplaats in de schuur betaalde hij vaak met een knipsel, meestal Bijbelse voorstellingen of onderwerpen. Het gerucht ging, dat hij wellicht een gewezen dominee geweest moet zijn geweest. Dit kleine knipseltje ligt al, zolang ik me kan heugen, in de familiebijbel van mijn opa en opoe, die in de jaren dertig in Hoedekenskerke woonden. Het is één van de knipsels, getiteld De Tijd Is Snel - Vreest God, gemaakt door de haast mythische Jantje de Prentenknipper, gemaakt bijna 100 jaar geleden. ( Hoedekenskerke - April 2011)

Reacties welkom op: slikopdeweg@zeelandnet.nl
Volg slikopdeweg via Twitter: http://twitter.com/slikopdeweg

Jantje de Prentenknipper was a well known Zeeland public figure, who lived and worked in Zuid-Beveland and Walcheren in the first half of the 20th century. What do we know about this man? Not so much. He was born as Johan George den Boer in Middelburg in November 1877 and passed away April 1940. He was known as Jantje de Prentenknipper, which could be translated as "John the one who makes cut-outs". He was tramp, disfigured, had a hunchback and lived like a vagabond, who wandered from farm to farm and made himself a living doing odd jobs. When he got a meal or a place to sleep in the barn, he "paid" with a small cut-out. Most of these cut-outs are Biblical scenes, that's why rumours say that he might have been a former minister. This small cut-out, entitled "De Tijd Is Snel, Vreest God" ( "Time Is Fast - Fears God") is still in my grandparents family Bible and must have been made by this mythical artist Jantje de Prentenknipper almost 100 years ago. ( Hoedekenskerke - April 2011)


Hans Koert


Commends at: slikopdeweg!@zeelandnet.nl

Follow the SlikopdeWeg at Twitter: http://twitter.com/slikopdeweg


zaterdag 23 april 2011

MariakerkDe kerktoren van Nisse is een vertoruwd element aan de horizon als je door de Zak fietst. De scherpe punt, met het kleine bijtorentje, is overal onmiskenbaar zichtbaar en vroeger moet het als baken gediend hebben voor de eenzame reiziger, die zich door het onbewoonde Poelgebied spoedde. Nu zijn het vooral fietsers, die hier genieten van de rust. De kerk werd gebouwd in de 15de eeuw op de plek van een eerder afgebroken kerk. Hij was gewijd aan Maria. Tegenwoordig wordt de Mariakerk gebruikt door de Protestantse Kerken Nederland, een samengaan van Hervormde- Lutherse en Gereformerde kerkgenootschappen. in de kerk zijn bijzondere muurschilderingen ontdekt. De buitenkant is onlangs grondig gerestaureerd. ( Nisse - Zak van Zuid-Beveland) ( oktober 2009)

Meer foto's van de Mariakerk van Nisse.The church tower of Nisse is one of those familiar elements at the horizon, you can see everywhere in the Zak. Its sharp peak and the small outtower must have been a guide in the early days, for the lonesome traveller, at a trip through the uninhabited wetlands of De Poel. It still is, for the numerous cyclists, who love to make a trip through the Zak van Zuid-Beveland. The church was build in the 15th century and replaced a previous church. It was dedicated to Maria. Nowadays the Mariakerk is used by the Protestantse Kerken Nederland, the reformed churches. It has some remarkable murals inside. The exterior of the church was recently restored. ( Nisse - Zak van Zuid-Beveland) ( October 2009)

More photos from the Mariakerk of Nisse.

Hans Koert

slikopdeweg@zeelandnet.nl