donderdag 21 april 2011

Galg- en Weelhoek

De Galg- en Weelhoek zijn onderdeel van het nieuw te ontwikkelen Sloebos. Dit bos is ontworpen als een natuurbuffer tussen het dorp Borssele en het industriegebied Vlissingen-Oost, met o.a. de kerncentrale. Deze watertjes dienen als "nieuwe" hoogwaterrustplaatsen voor de vogels, die hun rustplaats buitendijks door hoog water of door de verdieping van de Schelde, niet kunnen gebruiken. Door de verdieping van de Westerschelde dreigen buitendijkse rustplaatsen te verdwijnen, zodat, ter compensatie, nieuwe binnendijks gecreërd moeten worden. ( Borssele - Zuid-Beveland) ( februari 2011)

Meer foto's van Borssele and its surroundings

The Galg- and Weelhoek are parts of the new to develop Sloebos, the Sloe forest. This forest will be developed between the village of Borssele and the industrial area of Vlissingen-Oost with plants like the nuclear power station. These waters are created to make "new" resting places for birds when, due to the tide of the river, two times a day, the birds have to find places to rest. But also due to the dredging activities in the Westerschelde, to let larger ship pass this waterway to Antwerp, the natural resting places in the river may disappear.
(Borssele - Zuid-Beveland) (February 2011)

More photos from Borssele en omgeving.

Hans Koert

slikopdeweg@zeelandnet.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten