zondag 24 april 2011

Jantje de Prentenknipper


Jantje de Prentenknipper was een bekend Zeeuws volksfiguur, die leefde en werkte op het platteland van Walcheren en Zuid-Beveland in de eerste helft van de twintigste eeuw. Wat weten we van hem? Niet zo veel. Hij werd geboren als Johan George den Boer in Middelburg in november 1877 en overleed in april 1940. Hij werd bekend als Jantje de Prentenknipper, een bijnaam, die refereerde aan zijn knipsels, die hij overal in Zeeland op boerderijen achterliet. Hij was een zwerver, een schurenslaper, die van boerderij naar boerderij trok en daar wellicht wat klusjes deed. Zwaar werk zal dat wellicht niet geweest zijn, want hij was mismaakt en had een bochel. Voor een maaltijd en een slaapplaats in de schuur betaalde hij vaak met een knipsel, meestal Bijbelse voorstellingen of onderwerpen. Het gerucht ging, dat hij wellicht een gewezen dominee geweest moet zijn geweest. Dit kleine knipseltje ligt al, zolang ik me kan heugen, in de familiebijbel van mijn opa en opoe, die in de jaren dertig in Hoedekenskerke woonden. Het is één van de knipsels, getiteld De Tijd Is Snel - Vreest God, gemaakt door de haast mythische Jantje de Prentenknipper, gemaakt bijna 100 jaar geleden. ( Hoedekenskerke - April 2011)

Reacties welkom op: slikopdeweg@zeelandnet.nl
Volg slikopdeweg via Twitter: http://twitter.com/slikopdeweg

Jantje de Prentenknipper was a well known Zeeland public figure, who lived and worked in Zuid-Beveland and Walcheren in the first half of the 20th century. What do we know about this man? Not so much. He was born as Johan George den Boer in Middelburg in November 1877 and passed away April 1940. He was known as Jantje de Prentenknipper, which could be translated as "John the one who makes cut-outs". He was tramp, disfigured, had a hunchback and lived like a vagabond, who wandered from farm to farm and made himself a living doing odd jobs. When he got a meal or a place to sleep in the barn, he "paid" with a small cut-out. Most of these cut-outs are Biblical scenes, that's why rumours say that he might have been a former minister. This small cut-out, entitled "De Tijd Is Snel, Vreest God" ( "Time Is Fast - Fears God") is still in my grandparents family Bible and must have been made by this mythical artist Jantje de Prentenknipper almost 100 years ago. ( Hoedekenskerke - April 2011)


Hans Koert


Commends at: slikopdeweg!@zeelandnet.nl

Follow the SlikopdeWeg at Twitter: http://twitter.com/slikopdeweg


Geen opmerkingen:

Een reactie posten