vrijdag 29 april 2011

Vesting Philippine


Het dorp Philippine heeft een rijke historie. Het werd oorspronkelijk gebouwd door de Spanjaarden als een vesting tijdens de Tachtigjarige Oorlog en genoemd naar Philips II van Spanje. Het had een haventje en was versterkt met twee bastions, aarden wallen, twee poorten en een kasteel om zich tegen de vijand te beschermen. Het viel in de handen van de opstandelingen in september 1633 o.l.v. Willem van Nassau, één van de onechte kinderen van prins Maurits, na een strijd van drie dagen. Uiteindelijk viel de vesting in handen van de prins door een list, waarbij lege schepen met trommelaars in de donkere nacht vanuit Biervliet richting Philippine gevaren werden, zodat de Spanjaarden hals over kop de vesting verlieten. Willem van Nassau versterkte daarop het stadje nog eens extra. Deze versterkingen zijn nu hier en daar nog zichtbaar, zoals hier in het dijkje langs de Philippineweg. Dit zijn de restanten van de Steenen Beer, één van de bastions van de stad? ( Philippine - Zeeuws-Vlaanderen) ( april 2011)Met dank aan de Vereniging tot Behoud van de Historie van Philippine en Carlo, archivaris van de Gemeente Terneuzen.


Meer foto's die te maken hebben met de tijd van de Tachtigjarige Oorlog in Zeeland


The village of Philippine has a rich history. It was originally build as a fortress during the 80 Years' War and originally named Filippyne after the Spanish king Philip II. It had a harbour and was fortified with two half bastions, earth walls, two gates and a castle to protect it agains the enemy. It passed into the hands of the Dutch rebels after a three day fight in September 1633, by means of trickery, using a fleet of empty ships with drummers, that came from Biervliet at night suggesting that a large army was ready to attack. The Spanish soldiers left in great haste and William of Nassau, a mongrel of Maurice of Nassau, prince of Orange, reinforced the city. These reinforcements of Philippine are now gone, but you can still find remains of those bastions, like here, hidden in the dike along the Philippineweg, the so-called Steenen Beer, one of the bastions ( Philippine - Zeeuws-Vlaanderen) ( April 2011)Thanks to the Vereniging tot Behoud van de Historie van Philippine and Carlo, archivist of the city council of Terneuzen.
Some more pictures from the 80 Years' War period in Zeeland.

Hans Koert
slikopdeweg@zeelandnet.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten