vrijdag 6 mei 2011

Houten gevel

In de middeleeuwen waren de meeste huizen van hout. Vanaf de 15de eeuw begint de stad te " verstenen". Oude houten gevels uit die tijd zijn er nu bijna niet meer. In Antwerpen, in de Zwartzusterstraat, vonden we nog een authentieke houten voorgevel, al zal het hout in die vijfhonderd jaar al wel een paar keer vervangen zijn. In de Lange Koepoortstraat vonden we een hedendaagse "moderne" houten gevel - iets heel bijzonders. ( Antwerpen - Belgium) ( oktober 2010)

Meer foto's van Antwerpen en het Deltagebied


In the middle ages most houses in the cities had wooden fronts. From the 15th century most wooden house facades were replaced in stone. Old wooden house fronts from that period are very rare now. In Antwerp we found an original one ( the wood may have been replaced several times of course since 1600), in the Zwartzusterstraat and a contemporary, 20th century, wooden facade in the Langekoepoortstraat. Isn't that special? ( Antwerp - Belgium) ( October 2010)


Some more photos from Antwerp and the Scheldt delta.


Hans Koert


Geen opmerkingen:

Een reactie posten