maandag 16 mei 2011

Jacob Roggeveen

.............een manspersoon van diep in de 50 jaren, uyt de bruynen, met een sikje na de turkse manier, heel sterk van gestalte. Hij verwonderde hem zeer over 't maaksel van ons schip en alle zijn toebehooren, sooals wy uyt zijn mynen conde verstaan. Mits we den anderen niet in 't minste conde verstaan, soo moesten wy 't uyt zijn mynen en wysinge hebben. Wy gaven hem een kleyn spiegeltjen, waarin hy sigh beschoude, ...............


Jacob Roggeveen was een Middelburgse ontdekkingsreiziger, die rond 1720 onze streken verliet met zijn schip de Arend om het nog onbekende Zuidland te ontdekken. Hij voer met zijn schip langs de Falkland Eilanden en rondde Zuid-Amerika, waar hij in de Stille Oceaan het eiland Rapa Nui ontdekte, dat hij Paaseiland noemde. Hij schreef een uitgebreid verslag over zijn eerste ontmoeting met een inwoner van Paaseiland en een deel van die tekst is uitgekapt in de buitenmuur van het Zeeuws Archief aan het Hofplein in Middelburg. Tussen de foto's die ik plaatste enkele fragmenten uit die tekst. ( Middelburg - Walcheren) ( mei 2011).

Meer foto's van Middelburg
Jacob Roggeveen was a Middelburg explorer who left around 1720 our regions with the Arend, a ship owed by the Dutch West India Company to find Terra Australis. He sailed to the Falkland Islands and rounded South America to discover Rapa Nui, an island in the Pacific Ocean, which he named Easter Island. He wrote about his first meeting with one of the inhabitants, and part of the text of his report was cut into the outer wall of the Zeeuws Archive, located at the Hofplein in Middelburg. You can read some fragments of the text between the two published images. ( Middelburg - Walcheren) ( May 2011)


More photos from Middelburg


Hans Koert
slikopdeweg@zeelandnet.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten