zaterdag 14 mei 2011

'n TroenkbômDe knotwilg of Troenkbôm is een bekend landschapselement in Zeeland. Eens in de paar jaar moeten de takken gesnoeid worden. Deze rij wilgen langs de Lageweg tussen Nisse, 's Gravenpolder en Ovezande is onlangs onderhanden genomen (Zak van Zuid-Beveland)( maart 2011)

Meer foto's uit van knotwilgen
The pollard willow or Troenkbôm is a well known element in the Zeeland landscape. Once each two years the branches have to be cut. This row of willows, along the Lageweg Nisse, Ovezande and 's Gravenpolder, has been trimmed. (Zak van Zuid-Beveland) ( March 2011)

More photos from the pollard willow
Hans Koert

Geen opmerkingen:

Een reactie posten