zondag 22 mei 2011

PostbrugHet Kanaal door Zuid-Beveland verbindt de Ooster- met de Westerschelde en is een belangrijke verbindingsweg tussen Rotterdam en Antwerpen en Gent. Het kanaal heeft twee, eigenlijk drie, bruggen: De Vlakebrug ( weg- en spoorbrug) en de Postbrug. Het kanaal werd gegraven in 1866 en de bruggen dateren ook van de vorige eeuw, al zijn ze in de loop der tijd vernieuwd. Je passeert de Postbrug, een basculebrug, als je van Kapelle naar Yersekle rijdt. In mei 1940 verloren hier 84 Franse soldaten het leven en ter nagedachtenis hieraan vind je sinds mei 2011 een monumentje bij de Postbrug ( Yerseke - Zuid-Beveland) (augustus 2010)

Een paar foto's van de Vlakebrug

The Kanaal door Zuid-Beveland ( the Canal through Zuid-Beveland) connects the Oosterschelde with the Westerschelde and is an important waterway between Rotterdam and Antwerp or Ghent. The canal has two, in fact three bridges: the Vlakebrug ( train and road bridge) and the Postbrug. The canal was build in the 19th century (1866) and so are the bridges, although they have been renewed. You will pass the Postbrug, a bascule bridge, on the way between Kapelle and Yerseke. In May 1940 eighty four French soldiers died defending the bridge against the German army. In May 2011 a small monument near the Postbrug has been unveiled. ( Yerseke - Zuid-Beveland) (August 2010)

A few photos from the Vlakebrug, the Vlake bridge.

Hans Koert
slikopdeWeg@zeelandnet.nl
Twitter: #slikopdeweg

Geen opmerkingen:

Een reactie posten