donderdag 30 juni 2011

(On)Weer

Een paar dagen geleden werd de lucht bedekt met een zwaar wolkendek; een voorbode van een zwaar onweer, dat op kwam zetten. Het KNMI had gewaarschuwd voor hevige regen- en hagelbuien en onweer met windstoten en er was zelfs een weeralarm afgekondigd. In de Sheldedelta viel het allemaal mee, maar de dreigende wolkenband die Zeeland binnentrok was zo dreigend en onheilspellend dat ik er een foto aan waagde. (Heinkenszand - Zuid-Beveland) ( juni 2011)
A few days ago a mass of clouds covered the sky: a forerunner for a heavy thunderstorm. The weather station had even warned for heavy showers and gusts of wind and the radio even talked about a weather alert. Well, in Zeeland it turned out better than was expected, but those first clouds were so remarkable, that it formed a serious thread. (Heinkenszand - Zuid-Beveland) ( June 2011)
Hans Koert
slikopdeweg@zeelandnet.nl
Twitter: #slikopdeweg

woensdag 29 juni 2011

Sinoutskerke


Het gehucht Sinoutskerke ligt in het centrum van De Poel. Dit laaggelegen deel van Zuid-Beveland was vroeger nat moerassig gebied, alleen geschikt om vee te weiden. We kunnen ons niet meer goed voorstelen dat het begin negentiende eeuw nog een zelfstandige gemeente was samen met die andere vlek in De Poel, Baarsdorp, voordat het bij de gemeente 's Heer Abtskerke ingelijfd werd. De kerk werd afgebroken en alleen het kerkhof rest. ( Sinoutskerke - Zak van Zuid-Beveland)
Meer foto's van De Poel


The hamlet of Sinoutskerke is located at the centre of De Poel. This part of Zuid-Beveland belongs to the eldest parts of the island and these former wetlands had marshes, only suitable for their cattle. It was, we can't imagine, early 19th century, an independant local administation with Baarsdorp, that other hamlet in De Poel, before both were incorporated by 's Heer Abtskerke. It had a church, which was broken and nowadays only the churchyard has left. ( Sinoutskerke - Zak van Zuid-Beveland) ( March 2011)
More photos from De Poel
Hans Koert
slikopdeweg@zeelandnet.nl
Twitter: #slikopdeweg

dinsdag 28 juni 2011

Koolmees

Dit jonge koolmeesje heeft het niet gehaald. Ik vond het vanmorgen bij de schutting. ( Heinkenszand - Zuid-Beveland) ( juni 2011)

This young Great Titmouse didn't got the opportunity to raise in our garden. I found it this morning, near our fence. (Heinkenszand - Zuid Beveland) ( June 2011)
Hans Koert
slikopdeweg@zeelandnet.nl

Twitter #slikopdeweg

maandag 27 juni 2011

De Ark
De ArkDe kerk van Hoedekenskerke dateert uit de 15de eeuw (ca. 1420), maar ligt op de plek waar vroeger een kapel stond, die voor het eerst genoemd werd rond 1280. Dat kerkje werd waarschijnlijk opgericht door ene Odekyn, een man die we alleen van naam kennen en die zijn naam gaf aan het dorpje aan de zuidoever van de Ee: Odekynskerke (= Hoedekenskerke). Een ander dorpje, op nog geen kilometer afstand, lag aan de andere oever van de Ee en had eveneens een kerk: Vinninge. Dit dorp werd rond 1520 buitengedijkt en verdween - de weinige inwoners zullen naar Hoedekenskerke zijn getrokken, toen de Ee afgedamd werd en het eiland van Hoedekenskerke beter bereikbaar werd. De kerk van hoedekenskerke bestaat nu alleen uit een koor. Rond 1800 stortte de toren in en beschadigde de kerk, die rond 1850 weer hersteld werd tot zoals het nu is. De kerk heet tegenwoordig De Ark, en naam die het eind 20ste eeuw kreeg.(Hoedekenskerke - Zak van Zuid-Beveland) ( november 2010)

Meer foto's van Hoedekenskerke en omgeving

The church of Hoedekenskerke dates from the 15th century (ca. 1420), but is located on the place of a lost chapel that has been mentioned in a 13th century document (ca. 1280). It was founded by Odekyn, a man we only know by name, on the south bank of the Ee. The village near the church was named after him; Odekynskerke (= Hoedekenskerke), which means the Church of Odekyn; another small village Vinninghe, which has a church too, was located at the northern bank of the Ee, no more then one kilometer to the north, but that village and church disappeared ca. 1520 in the water of the river Scheldt, after a new dike had to be build. The few people left, must have moved to Hoedekenskerke after the Ee was dammed up and the island of Hoedekenskerke became part of the mainland. The nave of the Hoedekenskerke church is the only part that remains after the tower collapsed around 1800 and damaged the church. It was rebuild as it is now around 1850. It is now called De Ark, a name it got late 20th century. (Hoedekenskerke - Zak van Zuid-Beveland) ( November 2010)
More photos from Hoedekenskerke and its surroundings
Hans Koert
slikopdeweg@zeelandnet.nl
Twitter: #slikopdeweg

zondag 26 juni 2011

KippenhokDe grote zwartgeteerde houten Zuid-Bevelandse schuren zijn een kenmerkend element uit de bouwkunst van de Schelde Delta, maar 't Hof "De Dierik", gebouwd in de jaren twintig van de vorige eeuw, lijkt hierop een uitzondering te vormen. Het werd gebouwd in de Interbellumstijl, zoals die toen populair was. Zelfs het kippenhok is helemaal van baksteen opgetrokken en ik vermoed dat menig landarbeider uit die tijd, die in Oudelande woonde, jaloers moet zijn geweest op zo'n wind- en waterdicht onderkomen. 't Hof "De Dierik" ligt net buiten Oudelande en was één van de boerderijen die te bezichtigen waren tijdens de Open Monumentendag van september 2010. ( Oudelande - Zak van Zuid-Beveland) ( september 2010)
Meer foto's van 't Hof De Dierik

The large black coloured Zuid-Beveland barns are well known elements of the cultural heritage of the Scheldt Delta area, but 't Hof "De Dierik", build in the 1920s, is a farm architectural-designed in the interbellum style of that period and was fully constructed with bricks. Even the henhouse was made of bricks and I guess that most farm workers, who lived in the village of Oudelande, didn't had such a water- and wind proof place to live. The 't Hof "De Dierik" is located near Oudelande and was one of the monuments to visit at the Open Monumentendag of September 2010. ( Oudelande - Zak van Zuid-Beveland) ( September 2010)

More photos from 't Hof De Dierik.

Hans Koert


Twitter: #slikopdeweg

zaterdag 25 juni 2011

VerfrissendEen buitje op je kop kan heel vervelend zijn, vooral als je geen paraplu of regenjack bij je hebt. ....... maar als de zon weer schijnt lijken de bloemen en planten in de tuin weer als herboren en opgefrist en ziet alles er mooier uit dan ooit ......... ( Heinkenszand - Zuid-Beveland) - (april 2011)


An unexpected shower can be rather annoying, especially if you don't have a rain coat or umbrella at hand ..... but when te sun is shining, the flowers and plants in your garden seem to have been reborn en refreshed and it all looks even more beautiful then ever! ( Heinkenszand - Zuid-Beveland) - (April 2011)

Twitter #slikopdeweg

Hans Koert
slikopdeweg@zeelandnet.nl

vrijdag 24 juni 2011

Drye TonnekensAan het Hofplein in Middelburg ligt het 18de huis van de familie van der Perrehuis, een huis gebouwd op de kelders van een middeleeuws klooster. Onder straatniveau liggen nog steeds de fundamenten van de Oude Kerk - je vindt daar nu niets meer van terug. Naast de nieuwbouw van het Zeeuws Archief staat een poort, die naar de Brouwerij De Drye Tonnekens leidde. Deze bierbrouwerij kreeg haar water uit de regenbakken van de Oude Kerk - schoon "zuiver" (regen)water was essentieel voor goed bier. ( Middelburg - Walcheren )( mei 2011).

Meer foto's van Middelburg en omstreken

At the Hofplein in Middelburg you can find the 18th century Van Der Perrehuis, the house of a rich man, whose house was build above the cellars of a cloyster from the middle ages. At the Hofplein was also a church located, the so-called Oude Kerk. Its remains are now below street level. Besides the new build Zeeuws Archief you can find a gate that belonged to the Drye Tonnekens brewery. In the 17th century this brewery got its water from the cisterns of the Oude Kerk. Clean fresh (rain) water was a necessary element for making beer.(Middelburg - Walcheren) ( May 2011).

More photos from Middelburg and its surroundings

Hans Koert
slikopdeweg@zeelandnet.nl
Twitter: #slikopdeweg

donderdag 23 juni 2011

RietkraagEen rietkraag is een uitstekende plek voor kleine dieren om zich te verstoppen, maar ook een plek om voedsel te zoeken. In Zeeland zijn tientallen kreken en welen, restanten van dijkdoorbraken, die zo'n rietkraag hebben, maar je vindt het ook langs sloten, zoals hier in De Poel. Een aangelegd rietveld kan ook een uitstekende manier zijn om vervuild water te zuiveren m.b.v. een zgn. helofytenfilter. Sommige huizen en boerderijen die in het buitengebied liggen kunnen zo'n helofytenfilter hebben om hun afvalwater te zuiveren. (Nisse - Zak van Zuid-Beveland) (maart 2011)

A fringe of reeds is an excellent place for birds to find their food and for small animals to hide. In Zeeland dozens of ditches, like here in De Peol, coves and welen, small waters, that are the remains of a flood, have such a fringe of reeds. It is also an excellent plant to clean the surface water where bioremediation bacterial action on the surface of roots and leaf litter removes some of the nutrients in biotransformation. Some houses or farms, outside the villages may have such a a constructed wetland or artificial reed bed to clean their waste water. (Nisse - Zak van Zuid-Beveland) ( March 2011)
Hans Koert
slikopdeweg@zeelanbnet.nl
Twitter: #slikopdeweg

woensdag 22 juni 2011

Overzande

Spelling .............. het valt niet altijd mee, volgens de richtingaanwijzer bij het Klompenkot, een uitspanning tussen 's Heeerenhoek en Borssele. Als je naar het niet bestaande dorp Overzande (sic) wilt, kom je toch echt na 6 km. eerst in Ovezande ( 's Heerenhoek - Zak van Zuid-Beveland) ( maart 2011)
Spelling .............. not that easy .......This sign near Het Klompenkot, a café between 's Heerenhoek and Borssele, learns, that the unknown village of Overzande (sic) can be reached going to the left, but the village you will reach after 6 km isn't Overzande but Ovezande. ( 's Heerenhoek - Zak van Zuid-Beveland) ( March 2011)

Hans Koert
slikopdeweg@zeelandnet.nl

dinsdag 21 juni 2011

Schaapscheerderskou

Zomer in Zeeland is de titel van het bekende liedje gezongen door Saskia en Serge. Het roemt de warme zomers van Zeeland en het is waar dat Zeeland bekend staaat als de regio met de meeste zonuren. Maar soms ........ regent het pijpenstelen! Een wat minder zonnige periode in juni, waarin het soms nat en koud kan zijn, wordt wel de Schaapscheerderskou genoemd. Op de markt in Middelburg, schuilend onder een parasol (!) van één van de terrassen, is er geen schaap te bekennen .......... (Middelburg - Walcheren) ( juni 2011)

Zomer in Zeeland - a summer in Zeeland. It's the title of a popular Dutch tune, sung by Saskia and Serge. It remembers Zeeland as a sunny region and that seems to be true - Zeeland has a lot of sunny days, but sometimes ......... it can rain cats and dogs. In June, the statistics say, you can have cloudbursts and often the temperature lowers. This period is called the Schaapscheerderskou, a word hardly untranslatable, but it refers to a period of wet and cold weather, often in the period that the shepherd shears his flock. Well, no sheep at all at the Middelburg marketplace, only cats and dogs ...... (Middelburg - Walcheren) ( June 2011)


Hans Koert
slikopdeweg@zeelandnet.nl

maandag 20 juni 2011

Een groene sjerp

De leden van de Zuid Bevelandse Ringrijdersvereniging houden één van hun lokale ringsteekwedstrijden in Nisse. De regels van het spel zijn simpel: De baan is een 36 meter lang zandparcours met twee palen waartussen een draad met ring gespannen is. De deelnemers op ongezadelde paarden proberen zo vaak mogelijk met een lans een ring van 38 mm te steken. Wie dat het vaakst lukt op een dag is de winnaar. De ruiter die tijdens het spel de meeste gestoken ringen op zijn naam heeft staan, draagt de groene sjerp. (Nisse - Zuid-Beveland) ( juni 2011)

Mis of ... raak De groene sjerp

The horsemen and women of the Zuid Beveland Ringrijdersvereniging play the game that is locally known as Ringsteken or Tilt at the ring. The rules of the play are clear: The playing field is a 36 meter long sandy trail with two wooden sticks with a rope and a ring. The participants try to tilt their lances into a 38 mm ring. The couple that has tilt most of the rings is the winner of the day. The rider with the most rings of the day has a green sash. (Nisse - Zuid-Beveland) ( June 2011)


Hans Koert

slikopdeweg@zeelandnet.nl
Twitter: #slikopdeweg

zondag 19 juni 2011

Mis ... of raak
Mis ... of raakOut ... or in
Mis of raak ...... - daar gaat het om! De mannen en vrouwen van de Zuid-Bevelandse Ringrijdersvereniging spelen het hier bekende ringsteken - een taditioneel Zeeuws spel. Voorheen vonden deze lokale wedstrijden steeds plaats tijdens het Schaapscheerdersfeest in Nisse, maar aangezien de festiviteiten dit jaar afgelast waren, speelden de "ridders te paard" eenzaam hun oude spel. Het was jammer dat het publiek het liet afweten - aan de ringrijders lag het niet - die hadden er zin in. (Nisse - Zuid-Beveland)(juni 2011)
Meer foto's van het ringsteken in Nisse volgen.
Meer ringsteekfoto's.

Out or in ...... That's the game. The horsemen and women of the Zuid Beveland Ringrijdersvereniging play the game that is locally known as Ringsteken or Tilt at the ring. In former years the event took place at the Schaapscheerdersfeest in Nisse, but this year the festivities were cancelled, but the meeting of the Zuid-Beveland ringrijders not, and so the games took place in the centre of the village of Nisse in the Zak van Zuid-Beveland. It was a pity that but few people came to enjoy the games. (Nisse - Zuid-Beveland)(June 2011)
Tomorrow more photos from the games in Nisse.
More photos from ringsteken.
Hans Koert
slikopdeweg@zeelandnet.nl

zaterdag 18 juni 2011

Geslaagd


Gefeliciteerd: Eén van de vele geslaagden ( Middelburg - Walcheren) ( juni 2011)

Congratulations: One of the numerous young people who passed their exams. (Middelburg - Walcheren) (June 2011)


Hans Koert
slikopdeweg@zeelandnet.nl

vrijdag 17 juni 2011

MeidoornDe vruchtjes van de meidoorn lijken in eerste instantie wel wat op rozenbottels, maar ze zijn kleiner. Het groeit als struik en je kunt de plant overal in Zeeland tegenkomen. Het werd gebruikt als een natuurlijke afscheiding rond weilanden, zodat het vee niet wegdwalen kon - Op Zuid-Beveland vind je in de Poel rond Nisse nog een stuk van dat typische Heggenlandschap. In het voorjaar bloeit de meidoorn uitbundig wit ( er zin ook gekweekte rode varianten) en in de zomer en herfst verschijnen dan de vruchten; in de winter een feestmaal voor honderden vogels ( Nisse - Zak van Zuid-Beveland) (oktober 2010)
Meer foto's van de meidoorn en het heggenlandschap
Afbeelding toevoegen
The fruit of the common Hawtorn looks a bit like the more wellknown Rose Hip. It grows in small shrubs and you can find it everywhere in Zeeland. It was used as a natural fence to keep the cattle inside the meadows. In De Poel near Nisse you can stil find this so-called Heggenlandschap, as meadows with hawtorn shrubs around it. In spring the Hawtorn shows its beautiful blossom with white flowers( there are red cultivated Hawtorn species too), while in the summer and fall the red fruits appear; a great meal for dozens of birds in winter. ( Nisse - Zak van Zuid-Beveland) (October 2010)
More photos from the Hawtorn and Heggenlandschap.
Hans Koert
slikopdeweg@zeelandnet.nl