donderdag 9 juni 2011

MeekrapMeekrap


Madder


Meekrap is een ouderwetse plant, die in vroeger tijden gebruikt werd als kleurstof voor textiel. De wortels van de plant geven een roodachtige kleur en in de middeleeuwen werd Meekrap gebruikt om de wollen kleren (laken) van de gewone man te verven. In Zeeland was dit gewas erg belangrijk en m.n. op Zuid-Beveland vind je nog verschillende meestoven, waar de wortels gedroogd werden. Terra Maris, wat letterlijk “land van de zee” betkent, is het Zeeuwse museum voor natuur en landschap dat gevestigd in het oude koetshuis van kasteel Westhove bij Domburg. Hier vind je maquettes van hoe de mensen in de middeleeuwen leefden en zelfs een herbouwd mottekasteel. In de landschapstuin vond ik, en dat verrastte me, de meekrapplant, met zijn roodachtige wortels. Als dat geen geschiedenis is! (Domburg - Walcheren) ( oktober 2010)
Meer foto's van Kasteel Westhove en haar omgeving


The Common Madder or Dyer's Madder is an old fashioned plant used in former times as a colourant for textile. The colour is reddish and in the middle ages the wool clothes of the common people had a reddish colour, thanks to the madder. In Zeeland and especially in Zuid-Beveland, this plant was very important and you can find dozens of Meestoven in parts of Zeeland. Terra Maris, meaning “land from the sea” is the museum for the natural scenery of the province of Zeeland, accomodated in the former coach house of Westhove castle, and there you can find scale-models of how the people in the middle ages lived, a re-build Mottecatle, but also, and that surprised me, in its landscape garden, the Common Madder plant with its reddish roots used as a colourant. (Domburg - Walcheren) ( October 2010)
More photos from Westhove Castle and its surroundings.
Hans Koert
slikopdeweg@zeelandnet.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten