zondag 19 juni 2011

Mis ... of raak
Mis ... of raakOut ... or in
Mis of raak ...... - daar gaat het om! De mannen en vrouwen van de Zuid-Bevelandse Ringrijdersvereniging spelen het hier bekende ringsteken - een taditioneel Zeeuws spel. Voorheen vonden deze lokale wedstrijden steeds plaats tijdens het Schaapscheerdersfeest in Nisse, maar aangezien de festiviteiten dit jaar afgelast waren, speelden de "ridders te paard" eenzaam hun oude spel. Het was jammer dat het publiek het liet afweten - aan de ringrijders lag het niet - die hadden er zin in. (Nisse - Zuid-Beveland)(juni 2011)
Meer foto's van het ringsteken in Nisse volgen.
Meer ringsteekfoto's.

Out or in ...... That's the game. The horsemen and women of the Zuid Beveland Ringrijdersvereniging play the game that is locally known as Ringsteken or Tilt at the ring. In former years the event took place at the Schaapscheerdersfeest in Nisse, but this year the festivities were cancelled, but the meeting of the Zuid-Beveland ringrijders not, and so the games took place in the centre of the village of Nisse in the Zak van Zuid-Beveland. It was a pity that but few people came to enjoy the games. (Nisse - Zuid-Beveland)(June 2011)
Tomorrow more photos from the games in Nisse.
More photos from ringsteken.
Hans Koert
slikopdeweg@zeelandnet.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten