donderdag 23 juni 2011

RietkraagEen rietkraag is een uitstekende plek voor kleine dieren om zich te verstoppen, maar ook een plek om voedsel te zoeken. In Zeeland zijn tientallen kreken en welen, restanten van dijkdoorbraken, die zo'n rietkraag hebben, maar je vindt het ook langs sloten, zoals hier in De Poel. Een aangelegd rietveld kan ook een uitstekende manier zijn om vervuild water te zuiveren m.b.v. een zgn. helofytenfilter. Sommige huizen en boerderijen die in het buitengebied liggen kunnen zo'n helofytenfilter hebben om hun afvalwater te zuiveren. (Nisse - Zak van Zuid-Beveland) (maart 2011)

A fringe of reeds is an excellent place for birds to find their food and for small animals to hide. In Zeeland dozens of ditches, like here in De Peol, coves and welen, small waters, that are the remains of a flood, have such a fringe of reeds. It is also an excellent plant to clean the surface water where bioremediation bacterial action on the surface of roots and leaf litter removes some of the nutrients in biotransformation. Some houses or farms, outside the villages may have such a a constructed wetland or artificial reed bed to clean their waste water. (Nisse - Zak van Zuid-Beveland) ( March 2011)
Hans Koert
slikopdeweg@zeelanbnet.nl
Twitter: #slikopdeweg

Geen opmerkingen:

Een reactie posten