zondag 24 juli 2011

Bodemloze PutBodemloze Put


"The Bottomless Pit"
Dit watertje vind je bij de voormalige zeedijk langs de Braakman, dat ooit vroeger in verbinding stond met de Westerschelde. In 1808 geselde een zware noordwesterstorm de Zeeuwse Delta en brak de dijk door, waardoor het water de Poldre Rouge ( de Roode Polder) binnenstroomde. Bedenk dat in 1808 hier Lodewijk Bonaparte, de derde zoon van Napoléon Bonaparte, Koning van het Koninkrijk Holland was en dat de officiële taal het Frans was. Het binnenkolkende water veroorzaakte een diep gat, dat daarom ook de Bodemloze Put genaamd werd. Weeltjes, die bij een dijkdoorbraak ontstaan, zijn vaak erg diep. Er werd in 1833 een dijk om het gat gelegd als een soort vinger, vandaar ook dat zo'n waterstaatkundig werk een Vingherlinck genoemd wordt. De Bodemloze Put is te vinden ten zuiden van Philippine, de voormalige vissershaven, die nu geen verbinding meer heeft met de Braakman of de Westerschelde, net als bijv. Boekhoute vlakbij, maar nog wel bekend staat om zijn vele visrestaurants, waar het goed Zeeuwse mossels eten is. ( Philippine - Zeeuws-Vlaanderen) ( april 2011)
Meer foto's van Philippine en haar omgeving.
Hans Koert
http://slikopdeweg.blogspot.com: De dagelijkse fotoblog over de Zeeuwse Delta slikopdeweg@live.nl
Twitter: #slikopdeweg
This water is located near the former dike along the Braakman, the former water way to the Westerschelde in Zeeuws-Vlaanderen. In 1808 a heavy storm from the north western directions, whipped the Zeeland Delta and the dike was broken and the water flooded inside the Poldre Rouge ( the Roode Polder) (Red Polder). Mind that in those days Louis Bonaparte, the third son of Napoléon Bonaparte, was King of the Kingdom of Holland and the official language was French. Thanks to the water that flooded with a lot of force inside the polder, a deep gap was created, a so-called Weel or, as it was so deep, they called it the Bodemloze Put, the Bottomless Pit. They constructed a new dike to close the dike in 1833 which was located around the Weel like a finger ( such a dike is called a Vingherlinck.). This Bodemloze Put can be found south of Philippine, the former fishing port, now isolated from the Braakman and Westerschelde, like Boekhoute, but still known for its seafood restaurants, where you can eat the best Zeeland mussels ( Philippine - Zeeuws-Vlaanderen) ( April 2011)
More photos from Philippine and its surroundings
Hans Koert
http://slikopdeweg.blogspot.com: The Daily Zeeland Delta photoblog.
slikopdeweg@live.nl
Twitter: #slikopdeweg

Geen opmerkingen:

Een reactie posten