dinsdag 19 juli 2011

Boerderij in Hollestelle
Deze oude boerderij met huis en schuur werd gebouwd in 1789 op een plaats, waar vroeger een eilandje was in het Zwake, vertelt een informatief bord langs de weg. Er waren toen nog geen dijken, die het eilandje beschermden, maar wel een verhoging op de schorren langs het Zwake, waar het vee op kon vluchten bij (spring)vloed. Daar was ook een natuurlijk waterreservoir, een zgn. Hollestelle. De boerderij in zijn geheel, te vinden langs de Hollestelleweg tussen 's Heerenhoek, Ovezande en Borselle , bevat nog alle elementen, die bij een echte Zuid-Bevelandse boerderij horen, zoals een bakkeet, een mestput, een wagenhuis en een moestuin. ( 's Heerenhoek - Zak van Zuid-Beveland)(mei 2011)

This old farm house and barn was buid in 1789 at a former island in the Zwake. Before dikes protected the island it was just a high place in the salt marshes along the Zwake where the cattle could find a safe place for the high tide. On the island was a natural cistern with fresh water, a so-called Hollestelle. The buildings itself, as it is now found between 's Heerenhoek, Ovezande and Borselle along the Holestelleweg, were restored early 1900s and has still all elements that should be on a Zuid-Beveland farm yard like a small house with a baking oven, a pigsty, a dunghill and a kitchen garden ( 's Heerenhoek - Zak van Zuid-Beveland)(May 2011)
Hans Koert
slikopdeweg@zeelandnet.nl
Twitter: #slikopdeweg

Geen opmerkingen:

Een reactie posten