woensdag 6 juli 2011

Bosviooltjes
BosviooltjesCommon Dog-violets


Het bosviooltje groeit voornamelijk in loofbossen. Deze groep plantjes bedekte, ergens in het vroege voorjaar, de berm van een wandelpad in het Poelbos, gelegen tussen 's Heer Hendrikskinderen en 's Heer Arendskerke. Het Poelbos werd dertig jaar geleden aangelegd en bestaat uit twee delen: Het Hendrikbos, wat op kleigrond gebouwd is en het Arendbos, dat een zandige bodem heeft. Alleen ik heb die twee namen nog nooit ergens gehoord of gelezen. Toch maar eens kijken op het informatiebord bij de ingang ..... ( Poelbos - Zuid-Beveland) ( maart 2011)
Meer foto's van het Poelbos
The Common Dog-violet, also knows as Wood Violet can be found in deciduous forests. These group of small plants was found in the early spring besides a foot path in the Poelbos between 's Heer Hendrikskinderen and 's Heer Arendskerke. The Poelbos was digged 30 years ago and has to parts: The Hendrikbos, which has a clayey soil and the Arendbos, which has a more sandy soil. Have you ever heard someone use those names Arendbos or Hendrikbos for those two parts? I haven't!( Poelbos - Zuid-Beveland) ( March 2011)
More photos from the Poelbos
Hans Koert
slikopdeweg@zeelandnet.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten